สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 90985 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 147314

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามความเหมาะสม

งานประจำ : ตามความเหมาะสม สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
- สรรหา ว่าจ้าง แหน่งงานตามโครงสร้างบริษัท
- ทำเงินเดือน ประกันสังคม ภาษี อบรม ประเมิน
- สามารถทำงานฝ่ายบุคคลได้ทั้งระบบ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147330

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามความเหมาะสม

งานประจำ : ตามความเหมาะสม สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน และการโอนเงินของบริษัท
2. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือ ประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
3. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในบริษัทเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานและให้ความ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147259

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ
- ดูแลบริการคลังสินค้า
- ดูแลบริหารโลจิสติกส์
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147213

ตำแหน่งงานว่างช่างเฟอร์นิเจอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างเฟอร์นิเจอร์

งานประจำ : เงินเดือน *******รับด่วน เงินเด

งานประจำ : *******รับด่วน เงินเด สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-เข้าใจในกระบวนการทำงานเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด
-สามารถออกไซต์งานได้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147202

ตำแหน่งงานว่าง Interior Designer

ตำแหน่งงานว่าง Interior Designer

งานประจำ : เงินเดือน *******รับด่วน เงินเด

งานประจำ : *******รับด่วน เงินเด สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
- ออกแบบตกแต่งภายในให้ตรงตามความต้องการ
- ประชุมเพื่อรับทราบแนวคิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบงานตกแต่งภายใน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีคุณภาพแล้วเสร็จทันเวลา
สามารถปรับรูปแบบงานให้เหมาะสมกับหน้างานได้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147232

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเภสัชกร ประจำสาขา Tops Central กาดสวนแก้ว

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเภสัชกร ประจำสาขา Tops Central กาดสวนแก้ว

งานประจำ : เงินเดือน 9,930 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 9,930 บาทขึ้นไป สมุทรปราการ
แนะนำอาหารเสริม
ช่วยงานเภสัชกร
จัดเรียงสินค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 147116

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำอู่ บางพลี (แถวๆ แม็กโครบางพลี)

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำอู่ บางพลี (แถวๆ แม็กโครบางพลี)

งานประจำ : เงินเดือน 11500++

งานประจำ : 11500++ สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
- ประสานงานแจ้งซ่อม
- เบิกจ่าย อะไหล่
- รับแจ้งซ่อมผ่านระบบ
- เก็บข้อมูล

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147023

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรรมเขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรรมเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 10000 ขึ้นไป / หรือตาม

งานประจำ : 10000 ขึ้นไป / หรือตาม สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
เขียนแบบสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147017

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเภสัชกร ประจำ โรบินสัน กาญจนบุรี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเภสัชกร ประจำ โรบินสัน กาญจนบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 9,930 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 9,930 บาทขึ้นไป สมุทรปราการ
แนะนำอาหารเสริม
ช่วยงานเภสัชกร
จัดเรียงสินค้า

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147077

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างาน/ ผู้ช่วยช่าง ซ่อมบำรุงหน่วยยานพาหนะ-รถบรรทุก (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างาน/ ผู้ช่วยช่าง ซ่อมบำรุงหน่วยยานพาหนะ-รถบรรทุก (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขนส่งของโรงงาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147080

ตำแหน่งงานว่างHR manager

ตำแหน่งงานว่างHR manager

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-25,000

งานประจำ : 18,000-25,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ ข้อมูลนโยบายบริษัท ตำแหน่งงาน ลักษณะงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
• จัดการด้านการ รับสมัคร, สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร
• จัดการด้านฝึกอบรมและแผนการพัฒนาพนักงาน
• จัดทำประวัติและฐานข้อมูลพนักงานรายวัน
• จัดทำสัญญาจ้างงาน ฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงประเมินผลพนักงาน

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147025

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 10000 / หรือตามตกลง

งานประจำ : 10000 / หรือตามตกลง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
ซ่อมและบำรุงเครื่องจักร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 147028

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขนส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขนส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ + เบ

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ + เบ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
ขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147024

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรรมเขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรรมเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 10000 ขึ้นไป / หรือตาม

งานประจำ : 10000 ขึ้นไป / หรือตาม สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
เขียนแบบสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147079

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการทั่วไป – ขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการทั่วไป – ขาย

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-15,000

งานประจำ : 9,000-15,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
• มีใจรักในงานขาย
• ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
• จัดทำเอกสารทางบัญชี และรายงานต่างๆ
• จัดทำเอกสาร และ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและ ภายนอกบริษัท

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147078

ตำแหน่งงานว่างSenior HR (ชาย) (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

ตำแหน่งงานว่างSenior HR (ชาย) (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-25,000

งานประจำ : 18,000-25,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ ข้อมูลนโยบายบริษัท ตำแหน่งงาน ลักษณะงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
• จัดการด้านการ รับสมัคร, สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร
• จัดการด้านฝึกอบรมและแผนการพัฒนาพนักงาน
• จัดทำประวัติและฐานข้อมูลพนักงานรายวัน
• จัดทำสัญญาจ้างงาน ฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงประเมินผลพนักงาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146849

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน,ประชาสัมพันธ์ ( จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ) *ด่วน*

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน,ประชาสัมพันธ์ ( จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ) *ด่วน*

งานประจำ : เงินเดือน 10,xxx ขึ้นไป

งานประจำ : 10,xxx ขึ้นไป สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
เวชระเบียน
- ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า
- จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
- ค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย
- ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประชาสัมพันธ์
-ดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกของผู้รับบริการ
-แยกกลุ่มผู้รับบริการตามเอกสารแสดงสิทธิ และแนะนำให้ทำประวัติ ณ ช่องรับบริการที่ถูกต้อง
-ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการตามแบบประเมินและรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
-แนะนำโปรแกรมสุขภาพ โปรแกรมลดน้ำหนัก และโปรแกรมความงาม
-ให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งหมดในโรงพยาบาล ทั้งที่มาติดต่อโดยตรง
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146884

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้เครดิต รพ.จุฬารัตน์ 3อินเตอร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้เครดิต รพ.จุฬารัตน์ 3อินเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
ติดตามหนี้ประกันชีวิต
ออกใบเสร็จประกันชีวิต เช็ค,เงินโอนธนาคาร
ส่งเงินให้แผนกบัญชี
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 146818

ตำแหน่งงานว่างนิติกร (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

ตำแหน่งงานว่างนิติกร (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
รับผิดชอบงานด้านกฎหมายทั้งหมดของโรงพยาบาล
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146748

ตำแหน่งงานว่างProject Manager

ตำแหน่งงานว่างProject Manager

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
-
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ