สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

งานเด่นเลขที่ประกาศ : 080889

พนักงานขับรถส่งของ(ด่วน)

พนักงานขับรถส่งของ(ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 330-530 บาทต่อวัน

งานประจำ : 330-530 บาทต่อวัน สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ แหลมฟ้าผ่า
ปฎิบัติงานในห้องแอร์ เพื่อทำความสะอาดถอนขนรังนกให้สะอาดและได้ตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้ในแต่ละวัน
โดยทำงานวันละ 8 ชั่วโมง

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081057

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด
คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ออกเอกสารใบสำคัญต่างๆเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกัยภาษีต่างๆ

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080999

วิศวกร

วิศวกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
เขียนแบบ ออกแบบระบบทางไฟฟ้า
ประเมินราคา
ติดตั้งหน้างาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080989

Health Club Manager

Health Club Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด
1. หาสินค้าจาก supplier ต่างประเทศ เทียบราคา คุณภาพ
2. ประสานงานระหว่างภายในองค์กร และบริษัทคู่ค้า
3. ออกรายงานสรุปการสั่งซื้อสินค้า รายสัปดาห์/รายเดือน
4. ดูแลรับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
5. จัดทำเอกสาร Import-Export
** ทำงานจันทร์-ศุกร์


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080890

แม่ครัว

แม่ครัว

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ แหลมฟ้าผ่า
มีฝีมือการทำอาหารให้อร่อย เพื่อทำอาหารกลางวันและเย็นให้พนักงานในบริษัท
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080814

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
-รับผิดชอบงานบัญชี
-บันทึกเอกสารบัญชีรายรับ-จ่าย
-ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-มีความรู้โปรแกรมบัญชี
-งานบุคคลทำเงินเดือน
-จัดทำรายงานกำไร ขาดทุน ประจำเดือน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080685

ผู้จัดการแผนกขาย ประจำสาขาชะอำ

ผู้จัดการแผนกขาย ประจำสาขาชะอำ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
-วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย
-บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย
-ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080677

ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า ประจำสาขาพระราม2

ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า ประจำสาขาพระราม2

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1. ให้บริการลูกค้าในเรื่องการสั่งจองสินค้า สั่งทำสินค้าพิเศษ ขายสินค้าใน
แคตตาล็อก และจัดส่งสินค้า
2. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงการให้
บริการให้ดียิ่งขึ้น
3. รับชำระค่ามัดจำสินค้าที่ลูกค้าสั่งจอง สั่งทำพิเศษ และจัดส่งสินค้าไปยัง
บ้านลูกค้า
4. รวบรวมจัดหารูปแบบสินค้าใหม่ๆ มานำเสนอลูกค้า
5. ช่วยกระตุ้นการซื้อของลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง
6. ติดตามลูกค้าสำคัญให้มาใช้บริการซื้อ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าอีกทางหนึ่ง
7. ติดตามร้านค้ามาวางบิล
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080684

ผู้จัดการแผนกขาย ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

ผู้จัดการแผนกขาย ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
-วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย
-บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย
-ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080522

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(Internal Audit)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(Internal Audit)

งานประจำ : เงินเดือน ืN/A

งานประจำ : ืN/A สมุทรปราการ
·ตรวจสอบระบบงานการควบคุมภายในตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี
·รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
·จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ
·ติดตามผลการแก้ไข
·งานตรวจสอบภายใน และงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080521

พนักงานติดรถส่งสินค้า

พนักงานติดรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สมุทรปราการ
งานบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, IATF 16949:2016
เป็นผู้ตรวจติดตาม Internal Auditor
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080546

พนักงานแคชเชียร์ ประจำร้านสบายใจ สาขาโลตัส รามอินทรา ด่วน!!!

พนักงานแคชเชียร์ ประจำร้านสบายใจ สาขาโลตัส รามอินทรา ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน 10,800 บาท

งานประจำ : 10,800 บาท สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
บันทึกการขาย เก็บเงิน รักในงานขาย และงานบริการ

แนะนำ พลัสเซลสินค้ากับลูกค้า ช่วยงานทีมสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080631

พนักงานรับส่งเอกสาร

พนักงานรับส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1. ติดต่อวางบิลและรับเช็คกับลูกค้า
2. ติดต่อกับธนาคารเพื่อ Up statement และโอนเงิน
3. ดำเนินการเรื่องการจัดส่งสินค้า และเอกสารกับไปรษณีย์
4. ดำเนินการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080333

พนักงานขาย (sale)

พนักงานขาย (sale)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
1.นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท ต่อลูกค้าและลูกค้ามุ่งหวัง
2.บริหารยอดขายและกิจกรรมการขายให้เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง
3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ทั้งในด้านเทคนิคและทางด้านการค้า
4.ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างสมเหตุสมผล
5.จัดทำรายงานการขาย เอกสาร และรายงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการขายและการตลาด
6.นำเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
7.ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080391

โฟร์แมน วิศวกรโยธา

โฟร์แมน วิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บ.

งานประจำ : 25,000 บ. สมุทรปราการ
ติดต่อประสานงาน ดูแลการก่อสร้างหน้างาน ควบคุมดูแลคนงานตามหน่วยงานที่กำหนด
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080311

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สมุทรปราการ
ขับรถยนต์ รถกะบะ ขับส่งผู้บริหารตามสถานที่ต่างๆ ส่งของ วางบิล รับเช็ค
ติดต่อหน่วยงานราชการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080349

เสมียน

เสมียน

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงตอนสมัคร

งานประจำ : ตกลงตอนสมัคร สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
ตั้งใจและขยันทำงาน มีประสบการณ์ขายจะพิจราณาไว้เป็นพิเศษ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080074

ร้าน Kerry express สาขา เฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล

ร้าน Kerry express สาขา เฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน 13,000++

งานประจำ : 13,000++ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
- บริการลูกค้าหน้าร้าน Kerry Express
- แนะนำสินค้า ช่วยลูกค้ายกของ แพ็คของ
- คีย์ข้อมูลที่อยู่ปลายทางและต้นทางลงระบบ
- ทำรายงานประจำวัน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ เวลา 08.00 - 18.30 น. และ 10.30 - 21.00 น.
- โบนัสทุก 6 เดือน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080006

พนักงานคลัง พระราม2

พนักงานคลัง พระราม2

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1. ให้บริการลูกค้าในเรื่องการจัดส่งสินค้า และจัดเส้นทางการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2. รับจอง /จัดตารางการส่งสินค้าให้ลูกค้า และยืนยันการส่งสินค้าให้ลูกค้า
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสินค้าให้ลูกค้า
4. ดูแล สต็อกสินค้าที่รอจัดส่ง สินค้าต้องมีครบพร้อมตามใบสั่งซื้อ / สั่งจอง หรือใบจัดส่ง ก่อนวันจัดส่ง
5. ช่วยกระตุ้นการซื้อของลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง
6. ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ภายใน 48 ชั่วโมง
7. ดำเนินการเคลมสินค้ากรณีเกิดปัญหาจากการขนส
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080069

ร้าน Kerry express สาขา สมุทร รับสมัคร พนักงานคีย์ข้อมูล

ร้าน Kerry express สาขา สมุทร รับสมัคร พนักงานคีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน 13,000++++

งานประจำ : 13,000++++ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
บริการลูกค้าหน้าร้าน Kerry Express
- แนะนำสินค้า ช่วยลูกค้ายกของ แพ็คของ
- คีย์ข้อมูลที่อยู่ปลายทางและต้นทางลงระบบ
- ทำรายงานประจำวัน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ เวลา 08.00 - 18.30 น. และ 10.30 - 21.00 น.
- โบนัสทุก 6 เดือน

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ