สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

เลขที่ประกาศ : 069812

วิศกรเครื่องกล, วิศวกรโครงการ

วิศกรเครื่องกล, วิศวกรโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
วิศวกรโครงการ (เขียนแบบ, ประเมินราคา, ควบคุมโครงการ)
- ติดตั้งงานระบบ
- ติดตั้งเครื่องจักร
- งาน Maintenance
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069792

ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิค,ช่างเชื่อม,ช่างเครื่องกล

ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิค,ช่างเชื่อม,ช่างเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- ดูแลรับผิดชอบหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069785

พนักงานเขียนแบบ, Auto Cad

พนักงานเขียนแบบ, Auto Cad

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
สามารถอ่านและเขียนแบบแปลนตามที่ได้รับมอบหมายได้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069752

IT Manager (Golf, Sports & Hotel)

IT Manager (Golf, Sports & Hotel)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
We are looking for a competent candidate with hospitality background to manage our Information System and providing technical support aspects of our core Business Units comprise Golf Club, Sports Club , Eastin Thana City Golf Resort Bangkok Hotel and management in assisting all business units in utilizing.

RESPONSIBILITIES :-
1. Providing technical support to all business units (Golf Club / Sports Club / Hotel) and management in assisting them in utilizing
2. Ongoing support and maintenance
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069753

Credit Manager

Credit Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
We are looking for a competent candidate with hospitality background to manage our credit and finance aspects of our core Business Units comprise Eastin Thana City Golf Resort Bangkok, Sports Club and Golf Club by facilitate their revenue generating objectives while maintaining the integrity, security and compliance of the Club’s accounts. This position reports to the Financial Controller.

RESPONSIBILITIES :-
1. Ensure all procedures regarding credit policies, billing, collection, credit c
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069754

Restaurant Supervisor (หัวหน้าห้องอาหาร)

Restaurant Supervisor (หัวหน้าห้องอาหาร)

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
• ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงาน
• จัดเตรียมความเรียบร้อยของห้องอาหาร
• รับรองลูกค้า และดูแลเรื่องการสั่งอาหารให้ตรงตามความต้องการและความรวดเร็ว
• ตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการ
• อธิบายวิธีรายการเมนู ต่างๆได้ จัดทำเมนูปัจจุบันให้กับลูกค้าและตอบคำถามเกี่ยวกับอาหาร
• เตรียมความพร้อม ให้บริการอาหาร พิเศษ ที่โต๊ะ ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า
• ควบคุมดูแลพื้นที่การให้บริการ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069755

Assistant Financial Controller

Assistant Financial Controller

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
1. Overview all account transaction, reconciliation, month end closing and coaching.
2. Review and monitor all accounting operations and records in compliance with accounting standards and related regulations.
3. Presenting financial reports in an accurate and timely manner, meeting all reporting requirements and deadlines to Financial Controller.
4. Analyzing financial data and variance analysis from the budget and suggesting areas for improvement to the management team.
5. Co-ordinating a
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069751

Assistant Executive Housekeeper (Hotel, Golf & Sports)

Assistant Executive Housekeeper (Hotel, Golf & Sports)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
We are looking for a competent candidate with hospitality background to manage our Housekeeping operations aspects of our core Business Units comprise Eastin Thana City Golf Resort Bangkok, Golf Club & Sports Club. This position reports to the Executive Housekeeper.

RESPONSIBILITIES :-
1. Ensure high standard return for guest rooms.
2. Provides cleaning schedule that will encompass all areas and be covered by competent capable and trained individual.
3. Provides capable and able training f
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069553

ธุรการฝ่ายขาย

ธุรการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
-จัดทำรายการสรุปรายเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
-จัดทำเอกสาร,รายงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069543

ผู้จัดการแผนกขายโครงการ ประจำพื้นที่ลพบุรี

ผู้จัดการแผนกขายโครงการ ประจำพื้นที่ลพบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1.สร้างยอดขาย / รายได้ จากการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ ( product / install ) แก่ลูกค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
2.มองหาช่องทางและโอกาส ( sale channel / opportunity ) ทางการตลาด ในการนำเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า
3.จัดทำการทำตลาดเชิงรุก ( active marketing ) เพื่อสร้างกลยุทธการขายสินค้าด้วยโปรโมชั่น / การส่งเสริมการขายในระดับราคา / บริการ ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพึงพอใจ
4.ดูแลบริหารจัดการพนักงานภายใตสังกัด
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069536

พนักงานสาธิตเครื่องมือไฟฟ้า ประจำสาขาระยอง

พนักงานสาธิตเครื่องมือไฟฟ้า ประจำสาขาระยอง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
-วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย
-บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย
-ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069539

ผู้จัดการแผนกขาย ประจำสาขาชัยพฤกษ์

ผู้จัดการแผนกขาย ประจำสาขาชัยพฤกษ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
-วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย
-บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย
-ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069531

Reservation Officer (พนักงานจองห้องพัก)

Reservation Officer (พนักงานจองห้องพัก)

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
• บริการรับจองห้องพัก ดูแลเอกสารการจองห้องพัก
• ประสานงานในแผนกและต่างแผนกในโรงแรม
• ให้ข้อมูลห้องพักและการบริการของโรงแรมกับลูกค้าและผู้มาติดต่อสอบถาม
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069502

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี

งานประจำ : รายได้ดี สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
ผลิตสินค้า ควบคุมเครื่องจักร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069503

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี

งานประจำ : รายได้ดี สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
ขายผลิตภัณฑ์เคมีทำความสะอาดให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ, องค์กร, สถาบันต่างๆ ติดต่อลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม ให้ความรู้กับลูกค้า

สวัสดิการ เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069504

ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
- ติดตั้ง/ซ่อมแซม ดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือไฟฟ้าและอิเลคโทรนิค

- ตรวจสอบสภาพเครื่องฯ ให้กับลูกค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069505

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

งานชั่วคราว : เงินเดือน รายได้ดี

งานชั่วคราว : รายได้ดี สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
รับ-ส่งเอกสาร

รับทั้งพนักงานชั่วคราวและพนักงานประจำ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069428

ช่างเทคนิคเครื่องรีด

ช่างเทคนิคเครื่องรีด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด
ดูแล ควบคุมเครื่องจักร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 069429

เจ้าหน้าที่การเงิน/ธุรกรรมต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่การเงิน/ธุรกรรมต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด
1.ตรวจสอบ LC นำเข้าสินค้าได้
2.ตรวจสอบลูกหนี้การค้า
3.ประสานงานกับธนาคาร ในเรื่องทางด้าน LC TR
4.จัดทำรายงานสรุปวงเงินสินเชื่อและยอดเงินคงเหลือ
5.ตรวจเช็ค ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 069430

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด
รับส่งผู้บริหาร และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ