สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 248246 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 175251

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 3 บ.

งานประจำ : 3 บ. สมุทรปราการ
-
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 175878

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารหนี้ (สายงานธนาคาร)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารหนี้ (สายงานธนาคาร)

งานประจำ : เงินเดือน 20 อัตรา

งานประจำ : 20 อัตรา สมุทรปราการ
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
- แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ
- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า เพื่อจัดเก็บให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้นโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

*** ประกาศ ในวันเสาร์ ที่
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 180880

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ ประจำ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ ประจำ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรปราการ
ติดตั้ง ควบคุม ดูแล โสตทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ในห้องประชุม ควบคุมระบบแสง สี เสียง ในห้องประชุมต่างๆ แนะนำการใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้บริการ และควบคุมการถ่ายทอดระบบโทรทัศน์ วงจรปิด บันทึกเสียงและทำสำเนาเทป ตรวจเช็ค ซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ในเบื้องต้น และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง รวมถึงต้องเชื่อฟังและสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 183730

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ( ประจำหน่วยงานโซนปทุมวัน )

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ( ประจำหน่วยงานโซนปทุมวัน )

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. สมุทรปราการ
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล ระบบเตือนภัยภายในอาคาร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 186741

ตำแหน่งงานว่างData Analyst

ตำแหน่งงานว่างData Analyst

งานประจำ : เงินเดือน 2 อัตรา

งานประจำ : 2 อัตรา สมุทรปราการ
1. วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร
2. รับ requirement จากฝั่ง Business มาวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ
3. ทำ Business Report หรือ สร้าง Automated Data Dashboard
4. จัดทำข้อสรุปต่างๆพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหาร
5.ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123848

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน 80,000

งานประจำ : 80,000 สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
งานก่อสร้างและงานโยธา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139312

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน โครงสร้างบริษัท

งานประจำ : โครงสร้างบริษัท สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
มีความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรเครื่องกล
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146553

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน 25000 ขึ้นไป

งานประจำ : 25000 ขึ้นไป สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-สามารถคุมงานสถาปัตย์(เน้นตกแต่งภายใน)
-ดูเเล/ควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ
-สามารถการตรวจเเบบ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152469

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
ทำความสะอาด ดูแลความสะอาดภายในพื้นที่
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159196

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน *******รับด่วน เงินเด

งานประจำ : *******รับด่วน เงินเด สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-จัดทำเเผนงานมาตราการความปลอดภัย
-ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน เเนะนำ ฝึกสอน อบรบผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย เเละเสนอเเนวทางป้องกัน
-จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย
-ดูเเล ควบคุม ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภับ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160568

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน *******รับด่วน เงินเด

งานประจำ : *******รับด่วน เงินเด สมุทรปราการ บางพลี
ควบคุมงานระบบทั้งหมด
ควบคุมเเละการออกเเบบ ดูเเบบ ถอดเเบบได้เป็นอย่างดี
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161766

ตำแหน่งงานว่างAdmin officer

ตำแหน่งงานว่างAdmin officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี
-ติดต่อประสานงานต่างๆ
-จัดการ ควบคุม เอกสารทั้งหมด

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 186431

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ( ด่วน )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ( ด่วน )

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
เวลาทำงาน
เวลาปฎิบัติงาน : 8:30-18:30 น.
สัปดาห์ละ 6 วัน : หยุดวันธรรมดาสัปดาห์ละ 1 วัน

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 178732

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค CNC (CNC Technician)

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค CNC (CNC Technician)

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. สมุทรปราการ
1. ควบคุมเครื่องจักรที่สั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์
2. วิเคราะห์และหาสาเหตุแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3. บำรุงรักษาตรวจเช็กเครื่อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 180140

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย NoteBook เเบรนด์ Asus ประจำ ร้าน เทคโนคอม เชียงราย( รายได้เฉลี่ย 18,000 + บาท/เดือน )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย NoteBook เเบรนด์ Asus ประจำ ร้าน เทคโนคอม เชียงราย( รายได้เฉลี่ย 18,000 + บาท/เดือน )

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. สมุทรปราการ
- เสนอขายสินค้าประเภท NoteBook (Asus)
- แนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า
- ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุด 1 วันจะไม่ตรง (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
- เข้างาน 11.00 - 20.00 น (หรือตามห้างกำหนด)
- ทำงาน 8 ชม./วัน พัก 1 ชม.

สวัสดิการ
1.ฐานเงินเดือน 9,960 บาท/เดือน
2.Commission + Incentive รายตัว + TarGet (ค่าเป้า)
3.ค่า KPI 1,000 - 1,500
4.ค่าโทรศัพท์ 200 บาท/เดือน
5.กองทุนเงินทดแทน
6.ประกันสังคม
7.อบร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 182728

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าElectroluxเเอร์,ตู้เย็น,เครื่องซักPower Buy Central ชิดลม (MA) (รายได้เฉลี่ย 18,000 - 30,000)

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าElectroluxเเอร์,ตู้เย็น,เครื่องซักPower Buy Central ชิดลม (MA) (รายได้เฉลี่ย 18,000 - 30,000)

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา สมุทรปราการ
รายละเอียดรายได้
รายได้ : ฐานเงินเดือน 10,590
-ค่าคอมมิชชั่น
-Incentive รายตัว
-ค่าเป้า

ลักษณะงาน
- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Electrolux
- ประเภทสินค้า MA : เเอร์,ตู้เย็น,เครื่องซัก
- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา
- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขาย

เวลาทำงาน
- ทำงาน 8 ชม./วัน พัก 1ชม. (หรือตามเวลาห้างกำหนด)
- ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หยุด1วัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

สวัสดิการ ต่าง ๆ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 184032

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร ด่วน!!! เปิดรับพนักงาน (PC) เครื่องปริ้น แบรนด์ Brother ลงร้าน IT City Central พระราม 3 รายได้เฉลี่ย 15,000 ++

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร ด่วน!!! เปิดรับพนักงาน (PC) เครื่องปริ้น แบรนด์ Brother ลงร้าน IT City Central พระราม 3 รายได้เฉลี่ย 15,000 ++

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา สมุทรปราการ
- เสนอขายสินค้าประเภท เครื่องปริ้น (Brother)
- แนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า
- ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุด 1 วันจะไม่ตรง (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
- เข้างาน 11.00 - 20.00 น (หรือตามห้างกำหนด)
- ทำงาน 8 ชม./วัน พัก 1 ชม.

สวัสดิการ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด)
1.ฐานเงินเดือน 10,590 บาท/เดือน
2.Commission + Incentive รายตัวได้ 2,000+ ต่อเดือน
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ประกันสังคม
5.อบรมพนักงาน
6.ประกัน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 185029

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครงาน ตำแหน่ง Beauty Expert แบรนด์ Maybelline ประจำสาขา WATSONS MEGA BANGNA สนใจติดต่อพี่อ้อย : 0630213310

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครงาน ตำแหน่ง Beauty Expert แบรนด์ Maybelline ประจำสาขา WATSONS MEGA BANGNA สนใจติดต่อพี่อ้อย : 0630213310

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา สมุทรปราการ
ลักษณะงาน
- แนะนำเชียร์ขายสินค้า ให้แก่ลูกค้า ปิดยอดขายได้ตามที่บริษัทกำหนด
- ทำคอนเทนต์และสื่อส่งเสริมการขาย สำหรับลงโปรโมทผ่านช่องทางสื่อโซเชียล
- ให้คำแนะนำด้านการแต่งหน้า เทรนด์เครื่องสำอาง วิธีการเลือกสินค้า แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และอื่นๆ และสามารถเป็นผู้นำในการจัดการอบรม Beauty Workshop หรือกิจกรรมภายในร้านได้
- อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์คู่แข่ง และสินค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 185550

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรนด์ SHARP THAI ประจำ Home Pro ฟิวเจอร์รังสิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรนด์ SHARP THAI ประจำ Home Pro ฟิวเจอร์รังสิต

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. สมุทรปราการ
พนักงานประจำ เสนอขายเเละให้ข้อมูล เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรนด์ SHARP THAI
ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน
ประเภทสินค้า [ HE เครื่องซักผ้า,ตู้เย็น,เครื่องปรับอากาศ ] 1อัตรา
ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุด 1 วันจะไม่ตรง ( ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ )
เข้างาน 11.00 - 20.00 น (หรือตามห้างกำหนด) ทำงาน 8 ชม./วัน พัก 1 ชม.

รายได้และสวัสดิการ
1.รายได้รายวัน 353 บาท / วัน
1.1ฐานเงินเดือน(353*จำนวนวันทำงาน )
2.COMMISSION (เฉลี่ย 5000 - 20,000 /เดือน )
3.In
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 186270

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงาน PC ขายแท้งน้ำ จัมโบ้ ตราช้าง ที่ ไทวัสดุ ศรีราชา รายได้เฉลี่ย 15000-30000 การันตีค่าคอม3000บาท 3เดือน

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงาน PC ขายแท้งน้ำ จัมโบ้ ตราช้าง ที่ ไทวัสดุ ศรีราชา รายได้เฉลี่ย 15000-30000 การันตีค่าคอม3000บาท 3เดือน

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. สมุทรปราการ
ขายสินค้าประเภทแท้งน้ำ
สวัสดิการเเละรายได้
1.ฐานเงินเดือน 11000 บาท/เดือน +การันตีค่าคอม3000บาท 3เดือน
2.Commission +Incentive รายตัว
3. TarGet (ค่าเป้า)
4.ประกันสังคม
5.กองทุนเงินทดแทน
6.อบรมพนักงาน
7.ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
8.วันหยุดพักร้อน (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด)
9.เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัยเมื่ออายุงานครบ 1 ปี
10.เงินช่วยเหลือ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด)
11.เครื่องแบบพนักงานและบัตรพนักงาน
12.ตรวจสุขภาพประจำปี

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ