สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165948 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 156641

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการศูนย์บริการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการศูนย์บริการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์บริการ(สุวรรณภูมิ)ในการให้บริการลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจในด้านการให้บริการ
2.หาแนวทาง เครื่องมือ ช่องทางในการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในศูนย์บริการให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กร
3.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 157029

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครด่วน พนักงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตไฟ ยี่ห้อ Bticino ประจำสาขา บุญถาวรบางนาสุวรรณภูมิ ด่วนมาก รายได้เฉลี่ย 15,000 - 25,000 บาท / เดือน สอบถาม 065-5027266 ยุ้ย

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครด่วน พนักงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตไฟ ยี่ห้อ Bticino ประจำสาขา บุญถาวรบางนาสุวรรณภูมิ ด่วนมาก รายได้เฉลี่ย 15,000 - 25,000 บาท / เดือน สอบถาม 065-5027266 ยุ้ย

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
1. จัดทำบัญชี ปิดงบประจำทุกเดือน,ไตรมาส และปิดงบประจำปีตามลำดับ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นกรมสรรพากร (ภ.ง.ด. 51 และภ.ง.ด.50) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปิดงบทั้งหมด
2. งานเอกสาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53 ยื่นกรมสรรพากร
3. ตรวจเอกสารการรับเงิน - จ่ายเงิน รวมถึงเงินสดย่อย, กระทบยอด Bank Statement
4. ระบบรับ - จ่ายเช็ค, รับวางบิล, และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 158241

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถ

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถ

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป/เดือ

งานประจำ : 17,000 บาทขึ้นไป/เดือ สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
-ซ่อมบำรุงรถตามแผนงาน
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 158242

ตำแหน่งงานว่างPantry (กุ๊กครัวเย็น)

ตำแหน่งงานว่างPantry (กุ๊กครัวเย็น)

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไป/เดือ

งานประจำ : 22,000 บาทขึ้นไป/เดือ สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
-ดูแล ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของช่างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
-วางแผนและจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 158253

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าอู่

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าอู่

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป/เดือ

งานประจำ : 25,000 บาทขึ้นไป/เดือ สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางแผนงาน ในการซ่อมบำรุง ควบคุมการซ่อมบำรุงในอู่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงานที่วางไว้
- วางแผนการปฏิบัติงานของทีมงานช่างให้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้
- จัดทำรายงานการซ่อมบำรุงต่อผู้บริหารตามรอบที่กำหนดไว้ (รายเดือน /รายไตรมาส/รายปี)
- วางแผน ควบคุม ดูแลงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานหรือนโยบาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 158798

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 9,930

งานประจำ : 9,930 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรับเงินทอนเงิน ดูเเลงานเอกสาร และงานออนไลน์
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 158985

ตำแหน่งงานว่างDigital Marketing Executive

ตำแหน่งงานว่างDigital Marketing Executive

งานประจำ : เงินเดือน 9000-15000 ขึ้นอยู่กับป

งานประจำ : 9000-15000 ขึ้นอยู่กับป สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
งานด้านเอกสารและคีย์ข้อมูล
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 159372

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแพ็คสินค้า ด่วนมาก!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแพ็คสินค้า ด่วนมาก!!

งานประจำ : เงินเดือน 10000 - 14500

งานประจำ : 10000 - 14500 สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
- เบิกจ่ายสินค้า
- ดูแล Stock
- ควบคุมการนับ Stock
- ประสานงานกับหน้างาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 159982

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-การเงิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-15,000

งานประจำ : 9,000-15,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ดูแลงาน วางบิล รับเช็ค
• ติดตามหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ
• เช็คยอดเงินโอนเพื่อกระทบยอด Bank Statement
• บันทึกรายการบัญชีเจ้าหนี้ /ลูกหนี้
• จัดทำเอกสารทางบัญชี และรายงาน ทางการเงินที่เกี่ยวข้องต่างๆ
• จัดทำเอกสาร และ ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และ ภายนอกบริษัท
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161164

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอะไหล่ประจำศูนย์บริการ สุวรรณภูมิ(บางพลี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอะไหล่ประจำศูนย์บริการ สุวรรณภูมิ(บางพลี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและขึ้นอย

งานประจำ : ตามตกลงและขึ้นอย สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
1. ขายอะไหล่ให้กับลูกค้าที่มาติดต่อที่ศูนย์บริการ หรือโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดของอะไหล่
2. สรุปรายงานยอดขาย และจำนวนอะไหล่ที่ขายรายเดือน /รายปี
3. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 162544

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
เป็นพนังานหญิง
1. คีย์ข้อมูล และประสานงานทั่วไป
2. คีย์ข้อมูล ประมวลผล ทำงานเอกสารในระบบคลังสินค้า
3. คีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงานฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย
4. เก็บ วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า วัตถ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 162878

ตำแหน่งงานว่างProcess Control (ผู้ควบคุมการผลิต)

ตำแหน่งงานว่างProcess Control (ผู้ควบคุมการผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน 16,000-18,000

งานประจำ : 16,000-18,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
1. ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. วางแผนจัดการกำลังคนและอุปกรณ์ให้เหมาะสมต่อการผลิต
3. ตรวจสอบควบคุมดูแลความถูกต้องอัตราส่วนผสมวัตถุดิบในการผลิต
4.
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 163308

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร Full time (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร Full time (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างโรงพ

งานประจำ : ตามโครงสร้างโรงพ สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์ระหว่างรับเข้าและการจัดเก็บก่อนส่งมอบแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ
- ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วยและผู้รับบริการ

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 164715

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข Part time (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข Part time (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างโรงพ

งานประจำ : ตามโครงสร้างโรงพ สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
1.งานธุรการ จัดทำเอกสาร คีย์ข้อมูลของผู้ป่วยที่โรงแรม ASQ
2.คีย์ข้อมูล งานเอกสารเกี่ยวกับยาและวัคซีน
3.คีย์ข้อมูล ประจำศูนย์ฉีดวัคซีน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 165257

ตำแหน่งงานว่างร้าน Kerry express สาขา บางปลา (ตลาดนัดเรือบิน) รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างร้าน Kerry express สาขา บางปลา (ตลาดนัดเรือบิน) รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน 425/วัน

งานประจำ : 425/วัน สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
- บริการลูกค้าหน้าร้าน Kerry Express
- แนะนำสินค้า ช่วยลูกค้ายกของ แพ็คของ
- คีย์ข้อมูลที่อยู่ปลายทางและต้นทางลงระบบ
- ทำรายงานประจำวัน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 165302

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 425 บาท/วัน

งานประจำ : 425 บาท/วัน สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
- บริการลูกค้าหน้าร้าน Kerry Express
- แนะนำสินค้า ช่วยลูกค้ายกของ แพ็คของ
- คีย์ข้อมูลที่อยู่ปลายทางและต้นทางลงระบบ
- ทำรายงานประจำวัน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166032

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 13000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 13000 บาทขึ้นไป สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงานและเครื่องจักร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166076

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ ICU, Ward ประจำโรงพยาบาลสนาม

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ ICU, Ward ประจำโรงพยาบาลสนาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- ให้บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ให้การรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 166217

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 -16,000

งานประจำ : 14,000 -16,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
1. ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ
2. บันทึก คีย์ข้อมูล และจัดทำรายงานด้านจ่าย
3. บันทึก คีย์ข้อมูล และจัดทำรายงานด้านรับ
4. กระทบยอดทางบัญชี
5. บันทึก คีย์ข้อมูล และจัดทำบัญชีสต๊อก บัญชีลูกหน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166893

ตำแหน่งงานว่างผู้รับเหมางานติดตั้งคอมโพสิต

ตำแหน่งงานว่างผู้รับเหมางานติดตั้งคอมโพสิต

งานประจำ : เงินเดือน *

งานประจำ : * สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
ติดตั้งงานอลูมิเนียมคอมโพสิต
ติดตั้งงานอลูมิเนียม - กระจก
เชื่อม ประกอบ ติดตั้งงานสแตนเลส
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ