สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165948 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 122295

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า shop

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า shop

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• บริการและต้อนรับลูกค้า นำเสนอ ให้คำแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า
• บริหารและรับผิดชอบ ควบคุมดูแล การจัดสินค้าหน้าร้าน และ สต๊อคสินค้าในShop
• แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นภายในร้าน
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• หากมีประสบการณ์ตรงด้านขายวัสดุก่อสร้างยินดีรับพิจารณาเพิ่มเป็นพิเศษ


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122296

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี-ต้นทุนการผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี-ต้นทุนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 16,000-25,000

งานประจำ : 16,000-25,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- รวบรวมข้อมูลของต้นทุนการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายการขายของผลิตภัณฑ์
- ช่วยคำนวณต้นทุนการผลิตแยกเป็นรายเดือน
- จัดทำงบต้นทุนการผลิต ประกอบงบการเงิน
- รวบรวมข้อมูลสต๊อกของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- บันทึกข้อมูลต้นทุนทั้งหมด

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122297

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถ

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ขับรถบรรทุกเพื่อรับ-ส่งสินค้าให้ลูกค้า
• ตรวจสอบ ดูแล และรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
• ดูแลรับผิดชอบสินค้าและอุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจัดส่งไม่ให้ได้รับความเสียหายและล่าช้า
• งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122298

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าสโตร์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ควบคุม ดูแลการจัดสินค้าเข้า-ออก จากคลังสินค้า
• ดูแลเช็คสต็อคสินค้า และจัดทำรายงาน
• ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จัดเก็บ บันทึกข้อมูลในคลังสินค้า
• ตรวจนับ และเช็ค สินค้าที่เตรียมจัดส่งให้ลูกค้า
• ติดต่อประสานงานกับจัดซื้อสำนักงาน
• งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122299

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายธุรการออฟฟิศ / ประจำสาขาฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายธุรการออฟฟิศ / ประจำสาขาฉะเชิงเทรา

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-35,000

งานประจำ : 20,000-35,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ดูแลด้านคลังสินค้าทั้งหมด ทั้งด้านการรับเข้าและส่งออก ทั้งภายในและต่างประเทศ
• ดูแลด้าน Report ทุกๆ สิ้นเดือน สรุปยอดการรับเข้า-ส่งออก บริหารจัดการในด้านการโหลดสินค้าให้ตรงกับเป้าหมาย
• ดูแลและควบคุม ขั้นตอนงานเอกสารตามระบบ ISO 9001
• ประสานงานระดับนโยบายของบริษัท เพื่อกำหนดแผนและขั้นตอนการทำงาน ควบคุม และการวัดผล เสนอต่อฝ่ายบริหาร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122300

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี ต้นทุน / Cost Accountant

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี ต้นทุน / Cost Accountant

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-35,000

งานประจำ : 20,000-35,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการคำนวณต้นทุนผลิตรวมถึงค่าใช้จ่ายการขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
• คำนวณต้นทุนการผลิตรายเดือนแยกตามผลิตภัณฑ์
• ควบคุมสต๊อกและปรับปรุงกระบวนการตรวจนับสินค้า
• วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนารายงานสต๊อกสินค้าประเภทต่างๆ
• วิเคราะห์ต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าและปรับปรุงให้เกิดกระบวนการลดต้นทุน โดยทำงานร่วมกับฝ่ายผลิตและคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ
• จัดทำงบต้นทุนการผลิตเพื่อการบริหารและเพื่อประกอบงบการเงิน

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 122301

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย (Sale ภาคใต้ )

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย (Sale ภาคใต้ )

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-60,000

งานประจำ : 30,000-60,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- รักษาฐานลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯ
- พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ
- สำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อวางแผนนำเสนอการขาย และประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122302

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
• รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน
• สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม Productivity
• สามารถวางแผนงานการผลิตได้ตามออเดอร์สินค้า และลดการสูญเสีย ได้เป็นอย่างดี
• สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต สั่งงานและแก้ไขงานได้
• ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 124579
เลขที่ประกาศ : 126762

ตำแหน่งงานว่างร้าน Kerry express สาขา ซอยมังกร รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างร้าน Kerry express สาขา ซอยมังกร รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ++++

งานประจำ : 12,000 ++++ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
หน้าที่ คีย์ข้อมูลสินค้าเข้าระบบ ต้อนรับลูกค้า บริการลูกค้า ประสานงานส่วนกลาง
มีเบี้ยขยัน ประกันสังคม โบนัสทุก 6 เดือน
ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน วันจนทร์-เสาร์ เวลา 8.00-18.30 น.
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 136447

ตำแหน่งงานว่างร้าน Kerry express สาขา รามคำแหง 2 รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างร้าน Kerry express สาขา รามคำแหง 2 รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน 12,148 ++

งานประจำ : 12,148 ++ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
- บริการลูกค้าหน้าร้าน Kerry Express
- แนะนำสินค้า ช่วยลูกค้ายกของ แพ็คของ
- คีย์ข้อมูลที่อยู่ปลายทางและต้นทางลงระบบ
- ทำรายงานประจำวัน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ เวลา 08.00 - 18.30 น. และ 10.30 - 21.00 น.
- โบนัสทุก 6 เดือน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 138161 เลขที่ประกาศ : 138382

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเภสัชกร รพ.จุฬารัตน์ 3อินเตอร์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเภสัชกร รพ.จุฬารัตน์ 3อินเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
อ่านใบยา จัดยาตามใบสั่งแพทย์ ทำการบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จ่ายยาตาม Order แพทย์
รับผิดชอบสินค่าคงคลังให้มีพร้อมใช้ตลอดเวลา
ทำรายงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 139918

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ ISO

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ ISO

งานประจำ : เงินเดือน 12000-20000

งานประจำ : 12000-20000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
1.จัดทำเอกสารในระบบ ISO/IATF16949 เช่น OPS, DATA
2.ดูแล / จดทะเบียน / ควบคุมเอกสาร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/IATF 16949
3. จัดเก็บ KPI, ทำรายงานการประชุมต่างๆ เป็นต้น
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 143623

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคีย์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน 9000-15000

งานประจำ : 9000-15000 สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
1.คีย์งานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
2.วางบิล รับเช็ค ประสานงานกับลูกค้า
3.ติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานต่างๆ
4.ทำสต๊อกเข้าออกของสินค้า
5.จัดซื้อของใช้ภายใน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 145156

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
1.ควบคุมดูแลงานในแผนกทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย งานด้านการสรรหาว่าจ้าง ควบคุมและตรวจสอบงานในด้านค่าจ้าง/เงินเดือน การจัดทำรายงาน ดูแลสวัสดิการให้พนักงาน แรงงานสัมพันธ์ และอบรมพัฒนาบุคลกร โดยให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
2.ให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ และประสานงานในเรื่องการควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
3.จัดทำคำสั่งกรรมการในการแต่งตั้ง โอนย้าย การปรับระดับ เลื่อนตำแหน่ง
4.ประสานงานกับสาขาในการจัดเตรียมข้อมูลและการจัดทำเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงาน การบรรจุ แต่งต
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 145701

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ อู่ศาลายา (ถนน 4006 แถวๆ อบต.มหาสวัสดิ์)

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ อู่ศาลายา (ถนน 4006 แถวๆ อบต.มหาสวัสดิ์)

งานประจำ : เงินเดือน 11500++

งานประจำ : 11500++ สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
- เด ลิ เช็คประจำวัน
- ซ่อมรถตามใบแจ้งซ่อม
- งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 145703

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากะซ่อมบำรุงรถยนต์ ศาลายา (ถนน 4006 แถวๆ อบต.มหาสวัสดิ์)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากะซ่อมบำรุงรถยนต์ ศาลายา (ถนน 4006 แถวๆ อบต.มหาสวัสดิ์)

งานประจำ : เงินเดือน 12500++

งานประจำ : 12500++ สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
- เด ลิ เช็คประจำวัน
- ซ่อมรถตามใบแจ้งซ่อม
- วิเคราะห์ข้อมูลอาการเสียของรถ จากคอมพิวเตอร์ได้
- ประสานงานกับธุรการ และหน่วยงานอื่นๆ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 145704

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากะซ่อมบำรุงรถยนต์ พระราม2 (พระราม2 ซอย 62)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากะซ่อมบำรุงรถยนต์ พระราม2 (พระราม2 ซอย 62)

งานประจำ : เงินเดือน 12500++

งานประจำ : 12500++ สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
- เด ลิ เช็คประจำวัน
- ซ่อมรถตามใบแจ้งซ่อม
- วิเคราะห์ข้อมูลอาการเสียของรถ จากคอมพิวเตอร์ได้
- ประสานงานกับธุรการ และหน่วยงานอื่นๆ

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 145705

ตำแหน่งงานว่างผจก.อู่ ปากเกร็ด (ตรงข้าม สรรพากรปากเกร็ด 1) ถ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 27

ตำแหน่งงานว่างผจก.อู่ ปากเกร็ด (ตรงข้าม สรรพากรปากเกร็ด 1) ถ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 27

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
- ดูแลความเรียบร้อยในการส่งรถของอู่
- สรุปข้อมูลการซ่อมบำรุง
- วางแผน PM รถทั้งอู่
- วางแผนการใช้งานของวัสดุ เครื่องมือ ของที่จะต้องเบิกจากสำนักงานใหญ่
- วางแผนการป้องกัน เพื่อให้รถมีสภาพพร้อมใช้งานมากที่สุด
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ