สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165948 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 162544

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
เป็นพนังานหญิง
1. คีย์ข้อมูล และประสานงานทั่วไป
2. คีย์ข้อมูล ประมวลผล ทำงานเอกสารในระบบคลังสินค้า
3. คีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงานฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย
4. เก็บ วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า วัตถ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 162878

ตำแหน่งงานว่างProcess Control (ผู้ควบคุมการผลิต)

ตำแหน่งงานว่างProcess Control (ผู้ควบคุมการผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน 16,000-18,000

งานประจำ : 16,000-18,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
1. ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. วางแผนจัดการกำลังคนและอุปกรณ์ให้เหมาะสมต่อการผลิต
3. ตรวจสอบควบคุมดูแลความถูกต้องอัตราส่วนผสมวัตถุดิบในการผลิต
4.
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166217

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 -16,000

งานประจำ : 14,000 -16,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
1. ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ
2. บันทึก คีย์ข้อมูล และจัดทำรายงานด้านจ่าย
3. บันทึก คีย์ข้อมูล และจัดทำรายงานด้านรับ
4. กระทบยอดทางบัญชี
5. บันทึก คีย์ข้อมูล และจัดทำบัญชีสต๊อก บัญชีลูกหน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 162723

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมตู้ทำความเย็น

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมตู้ทำความเย็น

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 -16,000

งานประจำ : 14,000 -16,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
ซ่อมเครื่องเย็นแช่น้ำ ซ่อมและตรวจสอบเครื่องที่อยู่กับลูกค้า ต้องสามารถขับรถและส่งสินค้าได้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102127

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
ขอราคาและจัดซื้อ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118515

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
คีย์ข้อมูล ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำโปรแกรม PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 123561

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
ประสานงานและปฎิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160104

ตำแหน่งงานว่างQuality Support ด่วนมาก!

ตำแหน่งงานว่างQuality Support ด่วนมาก!

งานประจำ : เงินเดือน 15000-17000

งานประจำ : 15000-17000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
ควบคุมดูแลจัดเตรียมระบบเอกสารเกียวกับคุณภาพ การตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับระบบบริหารคุณภาพ มีการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ปฏิบัติตาม และรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพส่งเสริมและให้คำปรึกษางานระบบบริหารคุณภาพภายในหน่วยงาน ควบคุมดูแลเรื่องการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์การ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆและความหน้าเชื่อถือขององค์การ ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ให้เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับระบบคุณภาพเพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนก
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161524

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 -16,000

งานประจำ : 14,000 -16,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย สั่งสินค้าตรวจสอบรับสินค้า หาสินค้าตามความต้องการ สามารถต่อรองราคา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164961

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาท ขึ้นไป สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีรายรับ-รายจ่าย
•ดูแลเรื่องการเก็บเงินและชำระเงิน
•ดูแลบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้
•เปิดบิล จัดทำใบวางบิล ออกใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
•กระทบยอด statement bank
•บันทึกค่
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164962

ตำแหน่งงานว่างSales Engineer

ตำแหน่งงานว่างSales Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
ติดต่อประสานงานลูกค้า และจัดทำใบเสนอราคา
ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้า
ประสานงานกลุ่มลูกค้าที่บริษัทมอบหมาย
รักษาลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่
สรุปรายงานการขายที่ได้รับมอ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164963

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
ขับรถส่งของ
รับเช็ค
วางบิล
งานที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 25 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 164964

ตำแหน่งงานว่างTelesales พนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างTelesales พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
จัดทำใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
รักษาลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าที่บริษัทมอบหมาย
ติดต่อลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้า
ทำงานตามที
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165740

ตำแหน่งงานว่างIT เว็บดีไซน์ กราฟฟิคดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างIT เว็บดีไซน์ กราฟฟิคดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
-ดูแล ออกแบบ วาดแบบ Catalog และรูปโฆษณาลง Facebook, Line@ และงานที่ได้รับมอบหมาย
-ดูแลงานคอมพวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software
แก้ปัญหา Network เบื้องต้นได้
-ดูแลข้อมูลและอัพเดท Social Media Website, Facebook, และ Line@ และงานที่ได้รั
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165841

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing Manager/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(ออนไลน์)

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing Manager/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(ออนไลน์)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 16,000

งานประจำ : 14,000 - 16,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
1.Warehouse/Inventory Management.
2.Shipment Delivery Control.
3.Employee Management.
ทำหน้าที่วางแผนตรวจสอบความถูกต้องในการรับจ่ายและการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นหมวดหมู่ ตลอดจนการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลัง บริ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165842

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า ขับรถโฟล์คลิฟ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า ขับรถโฟล์คลิฟ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-13,000

งานประจำ : 10,000-13,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
ทำงานในคลังสินค้า ตรวจรับสินค้าเข้าออก คีย์ข้อมูล
จัดเก็บและเบิกสินค้าในคลัง ขับรถโฟล์คลิฟ BT ได้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123558

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
ทำงานกลึงตามแบบงาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102863

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรวางแผนการผลิต

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรวางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
วางแผนควบคุมระบบการผลิตภายในโรงงาน ทำรายงานสรุปวิเคราะห์อัตราเครื่องจักร อัตรากำลังคน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 158750

ตำแหน่งงานว่างQuality Assurance

ตำแหน่งงานว่างQuality Assurance

งานประจำ : เงินเดือน 15000-18000

งานประจำ : 15000-18000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ผลิต ตรวจดูความถูกต้องของขั้นตอนการผลิต
ตรวจเช็คเอกสาร และทำบันทึกข้อมูล, ตรวจสอบคุณภาพวุัตถุดิบ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165246

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน QC

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
สามารถใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมได้จะรับพิจารณาพิเศษ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 30 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ