สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 178419 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 129061

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
เช็คระบบรถยนต์ก่อนส่งมอบ
เช็คระบบและการทำงานของเครื่องเสียงเพื่อการส่งมอบ

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129058

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด - ออนไลน์และออฟไลน์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด - ออนไลน์และออฟไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-25,000 บาท

งานประจำ : 18,000-25,000 บาท สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานด้านการทำการตลาด และการออกโปรโมชั่น
ช่วยตอบคำถาม ลูกค้าเมื่อมีการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์
สามารถทำการวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลออนไลน์ (Data Analysis) พื้นฐานได้
ทำการโพสท์ข้อมูล และติดตามผลสิ่งที่ได้โพสท์
สามาถปฏิบัติงานต่อจากผู้บังคับบัญชาโดยรับคำสั่งเมื่อมีการออกมาเป็นแผนการณ์หรือนโยบาย
ออกแบบแผนการตลาดเบื้องต้น เพื่อนำส่งผู้บริหารในการพิจราณา
ออกแบบสื่อ และร่วมกำหนดราคาสินค้า รวมถึงออกแบบโปรโมชั่นกับผู้บริหาร
จัดการ และประสานงานการออกบูท รวบรวมข้อมูล ให้กับทีมงานขาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129052

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เบิกวัสดุ และดูแลความสะอาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เบิกวัสดุ และดูแลความสะอาด

งานประจำ : เงินเดือน 11,500 - 12,000

งานประจำ : 11,500 - 12,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
- นั่งประจำในห้องวัสดุเพื่อการช่วยเบิกวัสดุ
- ออกไปซื้อวัสดุเมื่อมีวัสดุหมด
- ทำความสะอาดบริเวณลานกว้างของสถานที่ทำงาน (บริเวณการทำงานโดยรอบ)
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 129053

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 17,000

งานประจำ : 12,000 - 17,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
บริหารจัดการคลังสินค้า
เข้า-ออก คลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บ และส่งมอบให้กับทีมขาย หรือทีมจัดส่ง
ตรวจเช็คสินค้าเพื่อการอัพเดท และแจ้งรายงานให้กับผู้บริหาร และฝ่ายขาย
ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพื่อตรวจเช็คตามจำนวน
จัดเรียงสินค้าภายในห้องคลังเพื่อให้เป็นระเบียบและกำหนดพื้นที่จัดวางสินค้าได้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 129056

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครื่องเสียงติดรถยนต์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครื่องเสียงติดรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท

งานประจำ : 17,000 - 20,000 บาท สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
ตอบไลน์​สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องเสียงรถยนต์ที่อินบ๊อกซ์เข้ามา
ดูแลต้อนรับผู้ที่มาติดเครื่องเสียงรถยนต์ด้วยหัวใจบริการ
แนะนำและปิดการขายลูกค้า ผู้ที่สนใจ ผู้ที่เดินเข้ามา หรือสนใจในสินค้าและบริการทางออนไลน์
ทำงานเอกสารการขายเบื้องต้น
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 129057

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-17,000

งานประจำ : 14,000-17,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
มีความรู้ความเข้าใจในภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง
รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามแผนงานให้สำเร็จตามกำหนดเวลาและเป้าหมาย
ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ติดตามเอกสารทางบัญชี และการเงิน
บันทึกข้อมูลบัญชี และการเงินเข้าระบบได้ทันเวลา
ปฏิบัติงานบัญชี ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร ตามมาตรฐานบัญชี
ดำเนินงานบันทึกบัญชี และเคลียร์เงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย
จัดเก็บเอกสารทางบัญชีและการเงินอย่างเป็นระบบ
ร่วมตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพื่อรีเช็คให้ตรงกับทางคลังสินค้า และรายงานผลทุกเดือน

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 01/11/2564
เลขที่ประกาศ : 129059

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing Administrator - เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานการตลาด/การขาย

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing Administrator - เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานการตลาด/การขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

งานประจำ : 12,000-15,000 บาท สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
ดูแล โซเชี่ยลมีเดีย แชแนล และรายงานการโพสท์ตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ศึกษา และวิจัยแนวโน้มทางการตลาดออนไลน์ และสามาถสังเคราะห์สิ่งใหม่ หรือนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ได้
สามารถบอกข้อมูลป้อนกลับ ได้ถึงสิ่งที่ทำพร้อมบอกข้อเสนอแนะกลับมาได้
ลงมือโพสท์ รับคำสั่ง และทำตามคำสั่งเรื่องการตลาดออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมายได้

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 129060

ตำแหน่งงานว่างช่างภาพ / ช่างกราฟฟิค

ตำแหน่งงานว่างช่างภาพ / ช่างกราฟฟิค

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 19,500

งานประจำ : 15,000 - 19,500 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
- ถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 170226

ตำแหน่งงานว่างsale

ตำแหน่งงานว่างsale

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (ขึ้น

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป (ขึ้น สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
นำเสนอขาย ทดลอง Present product กับลูกค้า ใหม่ และลูกค้าเก่า ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 132275

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน วิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน วิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บ.

งานประจำ : 25,000 บ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
ติดต่อประสานงาน ดูแลการก่อสร้างหน้างาน ควบคุมดูแลคนงานตามหน่วยงานที่กำหนด
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 04/03/2563

เลขที่ประกาศ : 129054

ตำแหน่งงานว่างประสานงานสินค้าส่งซ่อม

ตำแหน่งงานว่างประสานงานสินค้าส่งซ่อม

งานประจำ : เงินเดือน 11,500 - 12,000

งานประจำ : 11,500 - 12,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
- ตามส่ิงของที่ลูกค้านำมาส่งซ่อม และรับทราบวันกำหนดรับของ
- ประสานงาน และจดบันทึกวันส่ง และวันที่ได้รับสินค้าจากการส่งซ่อม
- ติดต่อ และรับโทรศัพท์ลูกค้าที่ติดต่อเรื่องของส่งซ่อม
- จัดทำทะเบียนของส่งซ่อมทั้งหมด
- ทำเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ และการลงโปรแกรมสินค้าเบื้องต้นได้ (มีการสอนงานให้)
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129062

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000 บาท

งานประจำ : 10,000-12,000 บาท สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
ให้บริการขับรถ รับ-ส่ง สินค้า เอกสาร ผู้บริหาร จดหมาย พัสดุต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน บริษัท ทั้งภายในและ ภายนอกบริษัท
บํารุงรักษารถตู้ของคณะทั้งความสะอาดภายนอกและภายใน
ดูแลสมรรถภาพของ เครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
รวบรวมเอกสารหลักฐานการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
จัดทําบันทึกการใช้รถยนต์ของบริษัท
ปฏิบัติงานใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10/02/2563
เลขที่ประกาศ : 129055

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท

งานประจำ : 17,000 - 20,000 บาท สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
คอยดูแล ต้อนรับลูกค้า
พูดคุยประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสินคัา และบริการของทางร้าน
ทำเรื่องแบบทดสอบความพึงพอใจของลูกค้า
ตรวจเช็คสิ่งที่ลูกค้าได้รับ ความพึงพอใจเมื่อมาถึงและก่อนกลับ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10/02/2563

เลขที่ประกาศ : 116433

ตำแหน่งงานว่างSales representative

ตำแหน่งงานว่างSales representative

งานประจำ : เงินเดือน 20000 ขึ้นกับประสบกา

งานประจำ : 20000 ขึ้นกับประสบกา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
ดูแลลูกค่าเก่า เปิดลูกค้าใหม่ตามที่รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 01/12/2562

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ