สมุทรปราการ บางพลี บางปลา หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ บางพลี บางปลา หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ บางพลี บางปลา หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ บางพลี บางปลา หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165946 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 109280

ตำแหน่งงานว่างSenior HR (สมุทรปราการ)

ตำแหน่งงานว่างSenior HR (สมุทรปราการ)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-25,000

งานประจำ : 18,000-25,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ ข้อมูลนโยบายบริษัท ตำแหน่งงาน ลักษณะงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
• จัดการด้านการ รับสมัคร, สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร
• จัดการด้านฝึกอบรมและแผนการพัฒนาพนักงาน
• จัดทำประวัติและฐานข้อมูลพนักงานรายวัน
• จัดทำสัญญาจ้างงาน ฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงประเมินผลพนักงาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 109282

ตำแหน่งงานว่างIT , System development , Data Analytic

ตำแหน่งงานว่างIT , System development , Data Analytic

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-35,000

งานประจำ : 20,000-35,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- ควบคุมดูแลซอฟท์แวร์และระบบควมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
- วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานและเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
- ดูแลและจัดการโปรแกรมบัญชี Business Plus และระบบฐานข้อมูลของบริษัท
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงจัดทำคู่มือการใช้งาน
- ติดตั้ง แก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 109289

ตำแหน่งงานว่างช่างเย็บผ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างเย็บผ้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ควบคุมการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า ดูแลเช็คสต็อคสินค้า
• ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จัดเก็บ บันทึกข้อมูลวัสดุต่างๆ
• ตรวจนับ และเช็ค สินค้าที่เตรียมจัดส่งให้ลูกค้า
• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ จัดส่ง
• งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 109319

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-บัญชี,การเงิน,ขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-บัญชี,การเงิน,ขาย

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-15,000

งานประจำ : 9,000-15,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
• ตรวจสอบใบสำคัญและออก ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
• จัดทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ
• บันทึกรายการทางบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ค่าใช้จ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน
• จัดเก็บ และจัดทำเอกสารประกอบรายการทางบัญชี
• จัดทำรายงานและเอกสารเพื่องานสรรพากร และงาน ประกันสังคม
• จัดทำเอกสาร และติดต่อประสานงานทั้งภายใน และ ภายนอกบริษัท
• จัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการปิดงบการเงินประจำปี
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122285

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย มอเตอร์ -บางพลี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา (Sale พื้นที่ EEC )

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย มอเตอร์ -บางพลี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา (Sale พื้นที่ EEC )

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 60,000

งานประจำ : 30,000 - 60,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- ขาย มอเตอร์ ยีห้อ Hitachi ทีบริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายให้แก่โรงงาน ตามเส้น EEC (ฉะเชิงเทรา หรือ ชลบุรี หรือ ระยอง ฯลฯ)
- รักษาฐานลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯ
- พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ
- สำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อวางแผนนำเสนอการขาย และประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122286

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 400 / วัน

งานประจำ : 400 / วัน สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- ขึ้น - ลง สินค้าตามเอกสารเพื่อส่งให้ลูกค้า
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและเอกสารก่อนส่งให้ลูกค้า
- เช็คความเรียบร้อยของสินค้าและเอกสารก่อนนำส่ง
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 122287

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานฝ่ายผลิต (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานฝ่ายผลิต (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง+ประสบการณ สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- จัดสรรกำลังคนพร้อมทั้งสอนงานให้คำปรึกษา และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร ดูแลแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต และการใช้ทรัพยากรต่างๆ
- ดูแลซ่อมแซมเครื่องมือ - อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- อื่นๆตามที่ๆด้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122288

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย (Sale ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย (Sale ตะวันออกเฉียงเหนือ)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 60,000

งานประจำ : 30,000 - 60,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- รักษาฐานลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯ
- พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ
- สำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อวางแผนนำเสนอการขาย และประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122289

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย -กรุงเทพฯ-ปริมณฑล (Sale ภาคกลาง )

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย -กรุงเทพฯ-ปริมณฑล (Sale ภาคกลาง )

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 60,000

งานประจำ : 30,000 - 60,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- รักษาฐานลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯ
- พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ
- สำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อวางแผนนำเสนอการขาย และประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122290

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในโรงงาน ( ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเสีย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบิกอุปกรณ์ ทดสอบผลการซ่อมฯ ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม จัดทำเอกสารสรุปปิดงานซ่อมบำรุง )
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122291

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-16,000

งานประจำ : 12,000-16,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122292

ตำแหน่งงานว่างช่าง/ผู่ช่วย คุมไลน์การผลิต ท่อPVC (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

ตำแหน่งงานว่างช่าง/ผู่ช่วย คุมไลน์การผลิต ท่อPVC (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการ

งานประจำ : ตามตกลง+ประสบการ สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- ดูแลการผลิตท่อPVC
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร ดูแลแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต และการใช้ทรัพยากรต่างๆ
- ดูแลซ่อมแซมเครื่องมือ - อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- อื่นๆตามที่ๆด้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 122293

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- ช่วยผู้จัดการดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน
- จัดทำรายงานและบริหารงานด้านบัญชี
- ช่วยดูแลปิดงบ และวิเคราะห์งบการเงิน
- ช่วยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เพื่อรายงานผู้บริหาร
- จัดทำรายงานและเอกสารเพื่องานสรรพากร และงาน ประกันสังคม
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122295

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า shop

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า shop

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• บริการและต้อนรับลูกค้า นำเสนอ ให้คำแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า
• บริหารและรับผิดชอบ ควบคุมดูแล การจัดสินค้าหน้าร้าน และ สต๊อคสินค้าในShop
• แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นภายในร้าน
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• หากมีประสบการณ์ตรงด้านขายวัสดุก่อสร้างยินดีรับพิจารณาเพิ่มเป็นพิเศษ


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122296

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี-ต้นทุนการผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี-ต้นทุนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 16,000-25,000

งานประจำ : 16,000-25,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- รวบรวมข้อมูลของต้นทุนการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายการขายของผลิตภัณฑ์
- ช่วยคำนวณต้นทุนการผลิตแยกเป็นรายเดือน
- จัดทำงบต้นทุนการผลิต ประกอบงบการเงิน
- รวบรวมข้อมูลสต๊อกของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- บันทึกข้อมูลต้นทุนทั้งหมด

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122297

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถ

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ขับรถบรรทุกเพื่อรับ-ส่งสินค้าให้ลูกค้า
• ตรวจสอบ ดูแล และรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
• ดูแลรับผิดชอบสินค้าและอุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจัดส่งไม่ให้ได้รับความเสียหายและล่าช้า
• งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122298

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าสโตร์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ควบคุม ดูแลการจัดสินค้าเข้า-ออก จากคลังสินค้า
• ดูแลเช็คสต็อคสินค้า และจัดทำรายงาน
• ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จัดเก็บ บันทึกข้อมูลในคลังสินค้า
• ตรวจนับ และเช็ค สินค้าที่เตรียมจัดส่งให้ลูกค้า
• ติดต่อประสานงานกับจัดซื้อสำนักงาน
• งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122299

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายธุรการออฟฟิศ / ประจำสาขาฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายธุรการออฟฟิศ / ประจำสาขาฉะเชิงเทรา

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-35,000

งานประจำ : 20,000-35,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ดูแลด้านคลังสินค้าทั้งหมด ทั้งด้านการรับเข้าและส่งออก ทั้งภายในและต่างประเทศ
• ดูแลด้าน Report ทุกๆ สิ้นเดือน สรุปยอดการรับเข้า-ส่งออก บริหารจัดการในด้านการโหลดสินค้าให้ตรงกับเป้าหมาย
• ดูแลและควบคุม ขั้นตอนงานเอกสารตามระบบ ISO 9001
• ประสานงานระดับนโยบายของบริษัท เพื่อกำหนดแผนและขั้นตอนการทำงาน ควบคุม และการวัดผล เสนอต่อฝ่ายบริหาร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 122300

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี ต้นทุน / Cost Accountant

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี ต้นทุน / Cost Accountant

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-35,000

งานประจำ : 20,000-35,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการคำนวณต้นทุนผลิตรวมถึงค่าใช้จ่ายการขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
• คำนวณต้นทุนการผลิตรายเดือนแยกตามผลิตภัณฑ์
• ควบคุมสต๊อกและปรับปรุงกระบวนการตรวจนับสินค้า
• วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนารายงานสต๊อกสินค้าประเภทต่างๆ
• วิเคราะห์ต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าและปรับปรุงให้เกิดกระบวนการลดต้นทุน โดยทำงานร่วมกับฝ่ายผลิตและคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ
• จัดทำงบต้นทุนการผลิตเพื่อการบริหารและเพื่อประกอบงบการเงิน

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122301

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย (Sale ภาคใต้ )

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย (Sale ภาคใต้ )

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-60,000

งานประจำ : 30,000-60,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- รักษาฐานลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯ
- พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ
- สำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อวางแผนนำเสนอการขาย และประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ