สมุทรปราการ บางพลี หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ บางพลี หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ บางพลี หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ บางพลี หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 37646 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 136806

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
*กำหนดแผนงานของแผนกเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของโรงพยาบาล
*กำหนดวิธี¬การและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกเภสัชกรรม
*จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของแผนกเภสัชกรรม การจัดซื้อยาและอนุมัติการใช้งบประมาณภายในอำนาจที่กำหนด
*วางแผนและกำหนดแนวปฎิบัติในการจ่ายยาให้ผู้ป่วย
*กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลงานและให้ข้อมูลป้อนกับแก่ทีมงาน


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136680

ตำแหน่งงานว่างDuty Manager

ตำแหน่งงานว่างDuty Manager

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
1. To supervise the employee to ensure the smooth and efficient operation of the department.
2. Oversee effective day-to-day running of front office department with achieving the goals.
3. To ensure the employees grooming and appearance are according to the hotel and department required.
4. To maintain good communication within the department and amongst the other department.
5. To ensure that all employees have a complete understanding and adhere to the hotel’s policy relating to fire, hygi
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136683

ตำแหน่งงานว่างDriver/Bellman

ตำแหน่งงานว่างDriver/Bellman

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
- ให้การต้อนรับลูกค้า
- ดูแลเรื่องสัมภาระให้ลูกค้านำไปส่งตามห้องพักของลูกค้า
- ขับรถตู้รับ-ส่งลูกค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136530

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บ.

งานประจำ : 25,000 บ. สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
- สรุปผลกำไร/ขาดทุนทุกเดือน
- สรุปค่าใช้จ่ายแต่ละแผนก
- สรุปค่ารายการทรัพย์สินทุกเดือน
- ทำงบกับทุกแผนกสำหรับไตรมาสและปีถัดไป- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและปิดงบรายเดือน สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- ตรวจสอบเอกสาร และการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- จัดทำ และตรวจสอบสต๊อคสินค้าคงเหลือ
- คำนวณต้นทุนของสินค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136422

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
พัฒนาระบบงานภายในองค์กรโดยใช้งานสำหรับ แผนก Export และ Booking
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136299

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 บาทขึ้นไป สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136284

ตำแหน่งงานว่างจป วิชาชีพ ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างจป วิชาชีพ ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 16000-22000

งานประจำ : 16000-22000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
ดูแลงานด้านความปลอดภัย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136285

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบของอาคารสำนักงาน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136235

ตำแหน่งงานว่างGardener (พนักงานดูแลสวน)

ตำแหน่งงานว่างGardener (พนักงานดูแลสวน)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
- ดูแลรักษาสนามหญ้า สนามกอล์ฟ บำรุงและรักษาต้นไม้ สวนหย่อม
และส่วนอื่นๆ ในพื้นที่ของบริษัท
- ตกแต่งภูมิทัศน์ในบริเวณสนามกอล์ฟ/โรงแรมและพื้นที่อื่นที่กำหนดให้
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชา

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136169

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จองเรือ / Booking Office

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จองเรือ / Booking Office

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- ทำการ Booking การขนส่งสินค้ากับสายเรือ
- เจรจา ต่อรองกับสายเรือ / Freight Forwarder
เพื่อการขอ Space และ ตู้สินค้า
- ติดตามและตรวจสอบใบ Booking Confirmation
จากสายเรือ ให้เงื่อนไขของการส่งมอบเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด
- เลื่อน / ยกเลิก Booking กับสายเรือ สำหรับ Order
ที่ไม่สามารถออกได้ตามกำหนด
- ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาค่าลากของสถานที่รับคืนตู้
- จองหัวลาก เพื่อการการนำสินค้าไปยังท่าเรือ
และออกใบสั่่งงานหัวลาก และส่งให้บริษัทหัวลาก
- รวบรวมข้อมูลการจองเรือ เพื่อนำมาเปรียบเทียบต้นท
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136187

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการทั่วไป (ฝ่ายขาย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการทั่วไป (ฝ่ายขาย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- จัดทำใบเสนอราคาเสนอลูกค้า
- จัดเตรียมเอกสาร (กระดาษ/ระบบ)
- คีย์ข้อมูลเอกสารต่าง เอกสารซื้อขาย
- จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานการสั่งซื้อสินค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136035

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
1. ทำบัญชีรายรับ-จ่ายของบริษัท
2.สรุปรายงานส่งผู้บริหารจากโปรแกรมสำเร็จรูป
3.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
4.ติดต่อธนาคาร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 14 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136064

ตำแหน่งงานว่างPurchasing Officer

ตำแหน่งงานว่างPurchasing Officer

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• จัดหา Supplier ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และลูกค้า
• เทียบราคา เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อใช้ประเมินการทำสัญญา และสั่งซื้อสินค้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต
• ประสานงานผู้ขายตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบได้รับสินค้า ติดตาม รวมถึงการเคลมสินค้าเมื่อพบปัญหา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135887
เลขที่ประกาศ : 135810

ตำแหน่งงานว่างล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น

ตำแหน่งงานว่างล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น

งานนอกเวลา : เงินเดือน -

งานนอกเวลา : - สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
Part-time


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135032

ตำแหน่งงานว่างBT

ตำแหน่งงานว่างBT

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
พนักงาน​ นวด​ สปา​ อโรม่า​ สครับ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135030

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำเล็บ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำเล็บ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
สปา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135029

ตำแหน่งงานว่างพนักงานวดอโรม่า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานวดอโรม่า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
นวด
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135031

ตำแหน่งงานว่างพนักงานนวดหน้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานนวดหน้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
นวดหน้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134822

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
- ปฎิบัติงานด้านการตลาด
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอและจัดทำเอกสารนำเสนอ / งบประมาณ
- เสนองาน วางแผนงาน และขายงานตามเป้าหมายที่ได้รับ
- ติดตามงาน และเข้าพบลูกค้า ให้บริการหลังการขาย
- ประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ