สมุทรปราการ บางพลี หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ บางพลี หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ บางพลี หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ บางพลี หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 178419 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 139312

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน โครงสร้างบริษัท

งานประจำ : โครงสร้างบริษัท สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
มีความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรเครื่องกล
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142042

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (สามัญวิศวกร)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (สามัญวิศวกร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
สามารถบริหาร จัดการงานโครงการให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146553

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน 25000 ขึ้นไป

งานประจำ : 25000 ขึ้นไป สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-สามารถคุมงานสถาปัตย์(เน้นตกแต่งภายใน)
-ดูเเล/ควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ
-สามารถการตรวจเเบบ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148439

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
เช็คสินค้าของคลังสินค้าทั้งหมด
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157828

ตำแหน่งงานว่างช่างก่อ ฉาบ ฝ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างก่อ ฉาบ ฝ้า

งานประจำ : เงินเดือน *******รับด่วน เงินเด

งานประจำ : *******รับด่วน เงินเด สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
สามารถทำงานก่อ ฉาบ เเละงานฝ้าได้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161766

ตำแหน่งงานว่างAdmin officer

ตำแหน่งงานว่างAdmin officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี
-ติดต่อประสานงานต่างๆ
-จัดการ ควบคุม เอกสารทั้งหมด

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 161767

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน *******รับด่วน เงินเด

งานประจำ : *******รับด่วน เงินเด สมุทรปราการ บางพลี
ปฏิบัติตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม
ควบคุมงานโครงการให้เป็นตามเป้าหมาย
ประมาณราคา ตรวจShop Drawingควบคุมงานตามเแผนที่วางไว้
ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษา ในการทำงานแก่พนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยฯ
ตรวจสอบ และป้องกันมลพิษอื่นๆ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164456

ตำแหน่งงานว่างESTIMATOR (เจ้าหน้าที่ประมาณราคางานตกแต่งภายในและงานก่อสร้าง)

ตำแหน่งงานว่างESTIMATOR (เจ้าหน้าที่ประมาณราคางานตกแต่งภายในและงานก่อสร้าง)

งานประจำ : เงินเดือน *******รับด่วน เงินเด

งานประจำ : *******รับด่วน เงินเด สมุทรปราการ บางพลี
-ประเมินราคางานตกแต่งภายใน และงานก่อสร้าง
-อ่านแบบ, ถอดแบบปริมาณ, วัสดุ, ค่าแรง พร้อมทั้งเปรียบ
เทียบราคาสินค้า, ราคาจัดจ้าง, เช็คราคาสินค้า
-จัดทำสัญญาลูกค้าและ BOQ
-สรุปต้นทุนของโ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101192

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ( โรงพยาบาลจุฬารัตน์3 อินเตอร์)

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ( โรงพยาบาลจุฬารัตน์3 อินเตอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
1.ดูแลตารางการนัดหมาย
2. ดูแลการประชุมต่างๆ
2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
3.จัดทำข้อมูลสถิติต่างๆ
4.งานที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111266

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์(รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต )ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์(รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต )ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
ช่วยทันตแพทย์ในการส่งเครื่องมือทันตกรรม
ล้าง/ห่อเครื่องมือทันตกรรมสำหรับส่งอบฆ่าเชื้อ
บริการงานด้านทันตกรรมทั่วไป
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147942

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
ลงบันทึกบัญชีได้ ทำงานเกี่ยวกับบัญชีต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147213

ตำแหน่งงานว่างช่างเฟอร์นิเจอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างเฟอร์นิเจอร์

งานประจำ : เงินเดือน *******รับด่วน เงินเด

งานประจำ : *******รับด่วน เงินเด สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-เข้าใจในกระบวนการทำงานเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด
-สามารถออกไซต์งานได้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 120016

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยวิชาชีพแผนกอุบัติและฉุกเฉิน/ผู้ป่วยหนัก/ห้องผ่าตัดฯ/ผู้ป่วยหนัก/WARD/ผู้ป่วยนอก/แผนก Supply/แผนก X-Ray/แผนกกายภาพบำบัด ชลเวช / GI International Center (ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร) (จุฬาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยวิชาชีพแผนกอุบัติและฉุกเฉิน/ผู้ป่วยหนัก/ห้องผ่าตัดฯ/ผู้ป่วยหนัก/WARD/ผู้ป่วยนอก/แผนก Supply/แผนก X-Ray/แผนกกายภาพบำบัด ชลเวช / GI International Center (ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร) (จุฬาร

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง

งานประจำ : เงินเดือนตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- ช่วยแพทย์ในห้องตรวจขณะแพทย์ทำการรักษา
- ดูแลและทำความสะอาดวัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆ
- ส่งของและแลกของ Supply
- ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 176437

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อมโลหะ อาร์กอน หรือ ไฟฟ้า CO.2

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อมโลหะ อาร์กอน หรือ ไฟฟ้า CO.2

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. สมุทรปราการ บางพลี
1. อ่านแบบได้
2. เชื่อมโลหะ สแตนเลส / เหล็ก
3. ประกอบชิ้นงานตามแบบ
4. ตรวจสอบ และ วัดขนาดตามแบบ

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154991

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ( ประจำหน่วยงานโซนคลองหลวง ) รับด่วน

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ( ประจำหน่วยงานโซนคลองหลวง ) รับด่วน

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบเตือนภัยในอาคาร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 176056
No: 176056

jobin4.com

jobin4.com
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Branch Service Staff ประจำสาขา (Big C หัวหมาก, เดอะมอล์บางกะปิ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Branch Service Staff ประจำสาขา (Big C หัวหมาก, เดอะมอล์บางกะปิ)

งานประจำ : เงินเดือน 2 บ.

งานประจำ : 2 บ. สมุทรปราการ บางพลี
•นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบัตรอิออนให้กับลูกค้า
•แนะนำข้อมูลสิทธิประโยชน์และบริการให้กับลูกค้า
•ออกบูธประชาสัมพันธ์บัตรอิออนตามพื้นที่ต่างๆ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 175705

ตำแหน่งงานว่าง รับสมัครพนักงานขาย ตำแหน่ง (Part time) ประจำ โฮมโปร ระยอง( เริ่มงาน 20 ก.ย. - 31 ต.ค. 65 )

ตำแหน่งงานว่าง รับสมัครพนักงานขาย ตำแหน่ง (Part time) ประจำ โฮมโปร ระยอง( เริ่มงาน 20 ก.ย. - 31 ต.ค. 65 )

งานชั่วคราว : เงินเดือน 1 บ.

งานชั่วคราว : 1 บ. สมุทรปราการ บางพลี
- แนะนำขายเครื่องใชไฟฟ้าเเบรนด์ Electrolux
- ประเภทสินค้า [PB เครื่องทำน้อุ่น ]
- หน้าที่ยกของ,จัดเรียง และ ขาย
- 1 อาทิตย์ ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุด 1 วัน ไม่ตรงกับ ศ, ส, อา)
- 1 วันทำงาน 8 ซ.ม/ วัน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 176318

ตำแหน่งงานว่างแคดดี้สนามไดร์ฟกอล์ฟ

ตำแหน่งงานว่างแคดดี้สนามไดร์ฟกอล์ฟ

งานประจำ : เงินเดือน หลายอัตรา

งานประจำ : หลายอัตรา สมุทรปราการ บางพลี
รายวัน วันละ 340 บาท
ช่วงเวลาทำงาน 09.00 น. -21.00 น.
หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
สวัสดิการ
อาหาร 2 มื้อ,ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 174800

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายขายตู้แช่ไวน์ VINTEC ประจำ Central พระราม 2 ( รายได้เฉลี่ย 25,000+บาท / เดือนขึ้นไป )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายขายตู้แช่ไวน์ VINTEC ประจำ Central พระราม 2 ( รายได้เฉลี่ย 25,000+บาท / เดือนขึ้นไป )

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. สมุทรปราการ บางพลี
- พนักงานประจำ (ตำเเหน่ง Promoter) แนะนำและให้ความรู้เรื่องประเภทของ wine และการเก็บรักษา wine
- แนะนำสินค้าตู้แช่ไวน์ VINTEC ( มีอบรมพนักงานก่อนทำงานให้ )
- อธิบายเรื่องบริการหลังการขาย,ให้คำปรึก
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 176039

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย(แผนกเครื่องสำอาง)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย(แผนกเครื่องสำอาง)

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. สมุทรปราการ บางพลี
กำหนดเป้าหมายและยอดขายของสินค้า และดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
สร้างนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆในการขาย รวมถึงสำรวจตลาดที่สามารถรองรับสินค้าที่จะขายได้ แก้ไข
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ