สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 178423 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 101200

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน Home Office

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน Home Office

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. สมุทรปราการ
ทำงานประจำ Home office (บ้าน 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นสำนักงาน ชั้นบนพักอาศัย) เจ้านายหลัก 2 คน และทีมงานในสำนักงาน 2-5 คน
1. ทำความสะอาด home office
2. ดูแลสัตว์เลี้ยง (สุนัข กระต่าย ปลา)
3. ทำอาหาร ล้างจาน
4. ซักเสื้อผ้า รีดผ้า
5. ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านและ office
6. ดูแลต้นไม้(รดน้ำ) ดูแลผัก
7. ดูแลแขกที่มาติดต่องาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101201

ตำแหน่งงานว่างTester และ IT Support

ตำแหน่งงานว่างTester และ IT Support

งานนอกเวลา : เงินเดือน ต่อรองและพิจารณา

งานนอกเวลา : ต่อรองและพิจารณา สมุทรปราการ
1. ออกแบบ Test Case เพื่อทดสอบระบบให้เป็นไปตามเงื่อนไขความต้องการของลูกค้า
2. ทดสอบระบบและรายงานผลการทดสอบระบบตามเงื่อนไขในเอกสาร Test Case
3. ทำ Automation Test สำหรับ Web Application และ ​Mobile Application
4. จัดทำคู่มือและฝึกอบรมผู้ใช้งาน
5. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อติดตามผลการใช้งานระบบ
6. ร่วมเป็นทีมงาน Support ใน Project ต่างๆ ของบริษัทฯ

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101206

ตำแหน่งงานว่างAccounting

ตำแหน่งงานว่างAccounting

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. สมุทรปราการ
1 ออกเอกสารทางการบัญชี ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ทำบันทึกรายการบัญชี
2 สรุปยอดบัญชี รายงานภาษีซื้อภาษีขาย และเอกสารบัญชีอื่นๆ ที่เกียวข้อง
3 ออกใบสำคัญรับ สำคัญจ่าย
4 ติดต่อลูกค้า วางบิล เก็บเช็ค
5 บันทึกข้อมูลการบัญชี
6 รวบรวมเอกสารการบัญชี
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101204

ตำแหน่งงานว่างTechnician (ช่างเทคนิค ปวช. , ปวส.)

ตำแหน่งงานว่างTechnician (ช่างเทคนิค ปวช. , ปวส.)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ต่อรองและพิจารณา

งานนอกเวลา : ต่อรองและพิจารณา สมุทรปราการ
1. ประกอบวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. ประกอบและติดตั้งตู้ control
3. ติดตั้งระบบนอกสถานที ตาม site งานลูกค้า (โรงงานอุตสาหกรรม)
4. ติดตามผลการใช้งานระบบและให้คำแนะนำการใช้งานระบบกับลูกค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101205

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยช่างและขับรถ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยช่างและขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. สมุทรปราการ
1. เป็นผู้ช่วยงานช่างเทคนิค
2. ขับรถรับส่งผู้บริหารและทีมงาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101142

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกขายโครงสร้าง สาขาเพชรบุรี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกขายโครงสร้าง สาขาเพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1.บริหารจัดการยอดขายของแผนกโครงสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย
3.บริหารจัดการ stock สินค้าในแผนกให้เพียงพอต่อการขาย
4.ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในแผนก


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 16/09/2562
เลขที่ประกาศ : 101088

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรรมเขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรรมเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ
วาดและออกแบบชิ้นงานเพื่อเสนอลูกค้า / จัดทำสินค้าตัวอย่างเสนอลูกค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 15/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100975

ตำแหน่งงานว่างPurchase Officer (Chinese Speaking)

ตำแหน่งงานว่างPurchase Officer (Chinese Speaking)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามข

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามข สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
In charge of the purchasing work of Thai branch company
- Develop local suppliers; reduce purchasing cost
- Analyze local supplier resource, raw material market and price information; make up best purchasing strategy
- Responsible for contract signing and ERP orders entry; follow up program purchasing progress, such as delivery, payment, after-sales service, etc
- Other tasks assigned by leader
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100822

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าสาขาอ้อมน้อย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าสาขาอ้อมน้อย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1. ให้บริการลูกค้าในเรื่องการสั่งจองสินค้า สั่งทำสินค้าพิเศษ ขายสินค้าใน
แคตตาล็อก และจัดส่งสินค้า
2. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงการให้
บริการให้ดียิ่งขึ้น
3. รับชำระค่ามัดจำสินค้าที่ลูกค้าสั่งจอง สั่งทำพิเศษ และจัดส่งสินค้าไปยัง
บ้านลูกค้า
4. รวบรวมจัดหารูปแบบสินค้าใหม่ๆ มานำเสนอลูกค้า
5. ช่วยกระตุ้นการซื้อของลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง
6. ติดตามลูกค้าสำคัญให้มาใช้บริการซื้อ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าอีกทางหนึ่ง
7. ติดตามร้านค้ามาวางบิลเพื่อทำกา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100833

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านประจำโรงงาน (ด่วน !!!)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านประจำโรงงาน (ด่วน !!!)

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 + สวัสดิการ

งานประจำ : 9,750 + สวัสดิการ สมุทรปราการ
ดูแลทำความสะอาดทั่วไปในโรงงาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100825

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค @ ศูนย์บริการรถยนต์ สาขาไทวัสดุบางพลี

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค @ ศูนย์บริการรถยนต์ สาขาไทวัสดุบางพลี

งานประจำ : เงินเดือน 10000 - 13000

งานประจำ : 10000 - 13000 สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
• ปฏิบัติงาน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรอง เปลี่ยนล้อ ถ่วงล้อ เช็คตั้งศูนย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• จัดเรียงสินค้าเข้าสต๊อก
• ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ หลังเลิกงาน
• จัดวางและเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระเบียบตามมาตราฐานของศูนย์บริการ


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100823

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า @ ศูนย์บริการรถยนต์ Auto1 สาขาบางพลี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า @ ศูนย์บริการรถยนต์ Auto1 สาขาบางพลี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
• รับชำระค่าสินค้าและการบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
• ดูแลเรื่องการออกใบเสร็จรับเงินและสรุปยอดรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน
• นำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นให้ลูกค้ารับทราบ
• รับเรื่องการ นัดหมาย,นัดคิว การบริการลูกค้า
• โทรสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าภายใน 3 วัน หลังการเข้ารับการบริการ
• โทรแจ้งเตือนลูกค้า ก่อนถึงกำหนดระยะในการเช็คระบบต่างๆ
• บันทึกการรับ-ส่ง สินค้าเข้าระบบ

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11/09/2562
เลขที่ประกาศ : 100827

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า ไทวัสดุสาขาสุรินทร์

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า ไทวัสดุสาขาสุรินทร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1. ให้บริการลูกค้าในเรื่องการสั่งจองสินค้า สั่งทำสินค้าพิเศษ ขายสินค้าใน
แคตตาล็อก และจัดส่งสินค้า
2. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงการให้
บริการให้ดียิ่งขึ้น
3. รับชำระค่ามัดจำสินค้าที่ลูกค้าสั่งจอง สั่งทำพิเศษ และจัดส่งสินค้าไปยัง
บ้านลูกค้า
4. รวบรวมจัดหารูปแบบสินค้าใหม่ๆ มานำเสนอลูกค้า
5. ช่วยกระตุ้นการซื้อของลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง
6. ติดตามลูกค้าสำคัญให้มาใช้บริการซื้อ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าอีกทางหนึ่ง
7. ติดตามร้านค้ามาวางบิลเพื่อทำกา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100831

ตำแหน่งงานว่างPC บิ๊กซีสาขา สุขสวัสดิ์/หัวหมาก/อ้อมใหญ่/เพชรเกษม/แจ้งวัฒนะ/รัชดาภิเษก/บางใหญ่/พระราม 2/สำโรง/ราชดำริ (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างPC บิ๊กซีสาขา สุขสวัสดิ์/หัวหมาก/อ้อมใหญ่/เพชรเกษม/แจ้งวัฒนะ/รัชดาภิเษก/บางใหญ่/พระราม 2/สำโรง/ราชดำริ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ บ้านคลองสวน
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า
-เสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ
-ดูแลจัดเรียงสินค้าของบริษัทฯให้อยู่ในสภาพที่สะอาด และมีสินค้าพร้อมเสนอขายให้กับลูกค้าตลอด
-สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100824

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค @ ศูนย์บริการรถยนต์ สาขาไทวัสดุปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค @ ศูนย์บริการรถยนต์ สาขาไทวัสดุปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน 10000 - 13000

งานประจำ : 10000 - 13000 สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
• ปฏิบัติงาน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรอง เปลี่ยนล้อ ถ่วงล้อ เช็คตั้งศูนย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• จัดเรียงสินค้าเข้าสต๊อก
• ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ หลังเลิกงาน
• จัดวางและเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระเบียบตามมาตราฐานของศูนย์บริการ


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100820

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์เครื่องมือ ประจำสาขาศรีราชา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์เครื่องมือ ประจำสาขาศรีราชา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย
3.บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย
4.ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100819

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์เครื่องมือ ประจำสาขาศรีมหาโพธิ์

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์เครื่องมือ ประจำสาขาศรีมหาโพธิ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย
3.บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย
4.ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100821

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าสาขาบ้านแอนด์บียอนด์ ภูเก็ต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าสาขาบ้านแอนด์บียอนด์ ภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1. ให้บริการลูกค้าในเรื่องการสั่งจองสินค้า สั่งทำสินค้าพิเศษ ขายสินค้าใน
แคตตาล็อก และจัดส่งสินค้า
2. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงการให้
บริการให้ดียิ่งขึ้น
3. รับชำระค่ามัดจำสินค้าที่ลูกค้าสั่งจอง สั่งทำพิเศษ และจัดส่งสินค้าไปยัง
บ้านลูกค้า
4. รวบรวมจัดหารูปแบบสินค้าใหม่ๆ มานำเสนอลูกค้า
5. ช่วยกระตุ้นการซื้อของลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง
6. ติดตามลูกค้าสำคัญให้มาใช้บริการซื้อ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าอีกทางหนึ่ง
7. ติดตามร้านค้ามาวางบิลเพื่อทำกา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11/09/2562
เลขที่ประกาศ : 100851

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำอาคาร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-สรุปการใช้งานระบบสาธารณูปโภค งานบริการประจำวัน และผลการปฎิบัติของช่าง สรุปงานระบบ CMMS ส่งผู้ว่าจ้าง
-สรุปมิเตอร์ น้ำ ไฟฟ้า แอร์ ของผู้เช้าแต่ละราย ส่งผู้ว่าจ้างประจำเดือน
-จัดทำ Monthly Report ส่งผู้ว่าจ้าง
-จัดทำ Power point เพื่อนำเสนอผลงานของหน่วยงาน
-จัดทำรายงานการประชุม บันทึกวาระการประชุม
-ปฎิบัติตามคำสั่งอื่นๆ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 042925

พนักงานขับรถโม่ (สาขาบางนา หนามแดง บางปู สุวรรณภูมิ พระราม 9 หัวหมาก สุวินทวงศ์ ลาดพร้าว)

พนักงานขับรถโม่ (สาขาบางนา หนามแดง บางปู สุวรรณภูมิ พระราม 9 หัวหมาก สุวินทวงศ์ ลาดพร้าว)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บ.

งานประจำ : 18,000 บ. สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
ขับรถโม่เพื่อนำคอนกรีตไปส่งที่หน้างานลูกค้า แลพดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 25/07/2561

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ