สมุทรปราการ สมุทรปราการ ฝึกงาน หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ สมุทรปราการ ฝึกงาน หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ สมุทรปราการ ฝึกงาน หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ สมุทรปราการ ฝึกงาน หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165948 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 102920

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (แผนกบัญชี)...ด่วน 🔥🔥

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (แผนกบัญชี)...ด่วน 🔥🔥

ฝึกงาน : เงินเดือน 300 บาท / วัน

ฝึกงาน : 300 บาท / วัน สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
- ตรวจและจัดเตรียมเอกสารวางบิล (Transport Billing, Invoice) ให้กับแผนกบัญชี
- ติดตามเอกสารที่ยังไม่ได้จากฝ่ายต่าง ๆ
- ทำ DataBase เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในไดร์ฟกลาง รวบรวมคอนแทคต่าง ๆ
- ตรวจและจัดเตรียมเอกสาร จากทาง Supplier เพื่อส่งเอกสารให้กับบัญชี เพื่อดำเนินการจ่ายเงิน
- จัดเตรียมเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 04/10/2562

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ