สมุทรปราการ สมุทรปราการ บางบ่อ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ สมุทรปราการ บางบ่อ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ สมุทรปราการ บางบ่อ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ สมุทรปราการ บางบ่อ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165946 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 126218

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี

งานประจำ : รายได้ดี สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
ขายผลิตภัณฑ์เคมีทำความสะอาดให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ, องค์กร, สถาบันต่างๆ ติดต่อลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม ให้ความรู้กับลูกค้า

สวัสดิการ เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126219

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
- ติดตั้ง/ซ่อมแซม ดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือไฟฟ้าและอิเลคโทรนิค

- ตรวจสอบสภาพเครื่องฯ ให้กับลูกค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126220

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

งานชั่วคราว : เงินเดือน รายได้ดี

งานชั่วคราว : รายได้ดี สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
รับ-ส่งเอกสาร

รับทั้งพนักงานชั่วคราวและพนักงานประจำ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126360

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี

งานประจำ : รายได้ดี สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
- เตรียมยกสินค้าขึ้นรถ
- ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126361

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี

งานประจำ : รายได้ดี สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
- ขับรถขนส่งสินค้า
- ส่งสินค้าและเดินเรื่องเอกสารการส่งสินค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126362

ตำแหน่งงานว่างแรงงานในโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างแรงงานในโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี

งานประจำ : รายได้ดี สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
ผลิตสินค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 161381

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (Ward/LR-NS)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (Ward/LR-NS)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ
1.ทำหัตถการตามวิชาชีพพยาบาล
2.ประสานงานในแผนกและภายนอกแผนก
3.งานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161083

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ
1.จัดยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย
2.รายงานอาการผู้ป่วยและลงแฟ้มบันทึก
3.ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำกับผู้ป่วย
4.ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146612

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ
-ควบคุมเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยายนยนต์
-ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร
-ปฏิบัติงานเข้ากะ มีกะเช้นและกะกลางคืน มีค่ากะ

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 15/10/2563

เลขที่ประกาศ : 146667

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ
- ตรวจสอบสถติการมาทำงานของพนักงานประจำไซด์งาน
- ตรวจสอบค่ากะ/การทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
- จัดทำค่าจ้างค่าตอบแทนพนักงานประจำไซด์งาน
- ประสานงานกับลูกค้า และทีมสรรหาในการจัดหาพนักงานเข้าไปทำงานแต่ละไซด์งาน
- ควบคุมดูแลการทำงาน / การแต่งกาย / การปฏิบัติตามระเบียบของพนักงานประจำวันของไซด์งาน
- ดำเนินการลงโทษพนักงานที่กระทำผิดระเบียบ
- รับเรื่องและข้อมูลต่าง ๆ จากลุกค้านำเสนอผู้บังคับบัญชา
- ตรวจสอบเอกสารค่าจ้าง และวางบิลลูกค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 15/10/2563

เลขที่ประกาศ : 146668

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ
- รับสมัครพนักงานตามจุดรับสมัครของบริษัทฯ ในพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด , สยามอีสเทริน์และอมตะซิตี้ ระยอง
- ตรวจสอบ/ทดสอบผู้สมัครงานตามคุณสมบัติที่กำหนด
- ทดสอบความรู้ความสามารถของผู้สมัครตามแบบทดสอบของบริษัทฯ
- ประชาสัมพันธ์ / จัดบูทรับสมัครงาน / แจกแผ่นพับและโบว์ชัวร์ตามชุมชนและแหล่งหางานต่าง ๆ
- ส่งผู้สมัครงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์งานกับลูกค้า
- ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครก่อนเริ่มงานตามระบบ
- Up date data base ผู้สมัครงานในฐานข้อมูล
- สรรหาพนักงานให
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 15/10/2563

เลขที่ประกาศ : 123518

ตำแหน่งงานว่างAdmin

ตำแหน่งงานว่างAdmin

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
ทำเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 07/01/2563
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ