สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 37646 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 136806

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
*กำหนดแผนงานของแผนกเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของโรงพยาบาล
*กำหนดวิธี¬การและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกเภสัชกรรม
*จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของแผนกเภสัชกรรม การจัดซื้อยาและอนุมัติการใช้งบประมาณภายในอำนาจที่กำหนด
*วางแผนและกำหนดแนวปฎิบัติในการจ่ายยาให้ผู้ป่วย
*กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลงานและให้ข้อมูลป้อนกับแก่ทีมงาน


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136422

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
พัฒนาระบบงานภายในองค์กรโดยใช้งานสำหรับ แผนก Export และ Booking
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136169

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จองเรือ / Booking Office

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จองเรือ / Booking Office

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- ทำการ Booking การขนส่งสินค้ากับสายเรือ
- เจรจา ต่อรองกับสายเรือ / Freight Forwarder
เพื่อการขอ Space และ ตู้สินค้า
- ติดตามและตรวจสอบใบ Booking Confirmation
จากสายเรือ ให้เงื่อนไขของการส่งมอบเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด
- เลื่อน / ยกเลิก Booking กับสายเรือ สำหรับ Order
ที่ไม่สามารถออกได้ตามกำหนด
- ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาค่าลากของสถานที่รับคืนตู้
- จองหัวลาก เพื่อการการนำสินค้าไปยังท่าเรือ
และออกใบสั่่งงานหัวลาก และส่งให้บริษัทหัวลาก
- รวบรวมข้อมูลการจองเรือ เพื่อนำมาเปรียบเทียบต้นท
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136187

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการทั่วไป (ฝ่ายขาย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการทั่วไป (ฝ่ายขาย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- จัดทำใบเสนอราคาเสนอลูกค้า
- จัดเตรียมเอกสาร (กระดาษ/ระบบ)
- คีย์ข้อมูลเอกสารต่าง เอกสารซื้อขาย
- จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานการสั่งซื้อสินค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136035

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
1. ทำบัญชีรายรับ-จ่ายของบริษัท
2.สรุปรายงานส่งผู้บริหารจากโปรแกรมสำเร็จรูป
3.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
4.ติดต่อธนาคาร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135032

ตำแหน่งงานว่างBT

ตำแหน่งงานว่างBT

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
พนักงาน​ นวด​ สปา​ อโรม่า​ สครับ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135030

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำเล็บ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำเล็บ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
สปา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135029

ตำแหน่งงานว่างพนักงานวดอโรม่า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานวดอโรม่า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
นวด
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135031

ตำแหน่งงานว่างพนักงานนวดหน้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานนวดหน้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
นวดหน้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133827

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แม่บ้านมินิบาร์&Room Service ( รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แม่บ้านมินิบาร์&Room Service ( รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- ดูแลด้านความสะอาดในโรงพยาบาล,ตามหอพักผู้ป่วย
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133828

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถธุรการ ด่วน!! ( โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถธุรการ ด่วน!! ( โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
เจ้าหน้าที่ขับธุรการ
-ขับรถส่งผู้จัดการไปประชุม ตามสถานที่ต่างๆๆ
-ดูแล/ตรวจสอบเช็คสภาพรถและเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133265

ตำแหน่งงานว่างBT . Beauty Therapist

ตำแหน่งงานว่างBT . Beauty Therapist

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
นวดอโรม่า / ขัดสครับ / นวดหน้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131521

ตำแหน่งงานว่างImport Merchandiser เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างImport Merchandiser เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน 10,xxx ขึ้นไป(รวมโอที)

งานประจำ : 10,xxx ขึ้นไป(รวมโอที) สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
1.ขับรถกอล์ฟรับส่งลูกค้าจากลานจอดมาส่งที่โรงพยาบาล
2.สามารถดูแลเครื่องยนต์ได้เบื้องต้น
3.รับคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131434

ตำแหน่งงานว่างSales ขายซิมและอินเทอร์เน็ต (โซนใจกลางเมือง)

ตำแหน่งงานว่างSales ขายซิมและอินเทอร์เน็ต (โซนใจกลางเมือง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างโรงพ

งานประจำ : ตามโครงสร้างโรงพ สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
สั่งซื้อสินค้า การตรวจรับ จัดเก็บสินค้า
การเบิก-จ่ายสินค้าและการจัดส่งสินค้า
คีย์ข้อมูล สต๊อกสินค้า
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131461

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เงินเดือน (รพ. จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เงินเดือน (รพ. จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- จัดทำเอกสารติดต่อประสานงานภายใน-ภายนอก
- ทำเงินเดือนพนักงาน
- เช็คการขาด ลา มาสายพนักงาน
- สวัสดิการพนักงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130964

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุง งานโครงสร้างอาคาร และบริหารงานวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนให้การบริการและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130959

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานกิ่งแก้ว 14/1

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานกิ่งแก้ว 14/1

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
-คีย์ข้อมูลลงระบบงาน
-ดูแลงานเอกสารต่างๆและงานสต็อคของใช้สำนักงาน
-งานจัดซื้อทั่วไป
-อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128250

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3อินเตอร์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3อินเตอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบภายในองค์กร
- ตรวจสอบระบบงานบัญชี รายได้-รายจ่าย
- เป็นทีมตรวจสอบระบบบัญชีภายในองค์กร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 128390

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
ให้บริการด้านงานธุรการทั่วไปและงานสารบรรณ การรับ-ส่งเอกสาร ทำสำเนา จัดส่ง จัดเก็บเอกสาร การวางแผนดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำประวัติใบอนุญาตให้เป็นปัจจุบัน , ดูแลระบบจองห้องประชุม การรับรองและพิธีการต่างๆ รวมถึงงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการรวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128048

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ) ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ) ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
1.ควบคุม กำกับดูแล งานกระบวนการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
2.ควบคุมดูแลเอกสารดูเรื่องสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้างเสนอต่องานกฎหมาย
3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ