สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6099 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 126610

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย ( จุฬารัตน์9 แอร์พอร์ต) *ด่วน*

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย ( จุฬารัตน์9 แอร์พอร์ต) *ด่วน*

งานประจำ : เงินเดือน 1x,xxx ขึ้นไป

งานประจำ : 1x,xxx ขึ้นไป สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
ตรวจสอบรวบรวมเอกสารการคิดเงินอย่างถูกต้อง แจ้งค่าใช้จ่ายแก้ผู้มาใช้บริการ รับชำระเงิน พร้อมจัดพิมพ์ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125691

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักกายภาพ (จุฬารัตน์ 304 ปราจีน, โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ลาดกระบัง,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา, จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ )

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักกายภาพ (จุฬารัตน์ 304 ปราจีน, โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ลาดกระบัง,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา, จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟู สภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ในการทำกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดหรือการออกท่าทางกายบริหารตามวิธีการ แบบอย่างทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125344

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์ (โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา,โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช )ด่วน

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์ (โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา,โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช )ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
-งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการและงานธนาคารเลือด
-งานควบคุมและประกันคุณภาพห้องปฎิบัติการ
-งานพัฒนาคุณภาพห้องปฎิบัติการ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125199

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล (งานสำหรับผู้พิการ) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล (งานสำหรับผู้พิการ) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างโรงพ

งานประจำ : ตามโครงสร้างโรงพ สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
- คีย์ข้อมูลเข้าระบบต่างๆ
- ติดต่อประสานงาน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124579
เลขที่ประกาศ : 124069

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนสูง สวัส

งานประจำ : เงินเดือนสูง สวัส สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
สามารถซ่อมเครื่องจักรกล อาทิ เช่น เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องกลึง CNC เครื่องเจียร เครื่องม้วน เครื่องตัด เครื่องเลื่อย เครื่องเรเซ่อร์ เครื่องดัดท่อ ฯลฯ

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 124068

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิกดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิกดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนสูง สวัส

งานประจำ : เงินเดือนสูง สวัส สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอและตกแต่งรูปภาพได้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124067

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนสูง สวัส

งานประจำ : เงินเดือนสูง สวัส สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ประสานงานขาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124071

ตำแหน่งงานว่างSALES

ตำแหน่งงานว่างSALES

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนสูง สวัส

งานประจำ : เงินเดือนสูง สวัส สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริการทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของบริษัท / ประสานงานกับพนักงานในส่วนอื่นๆ ของบริษัท เพื่อให้สามารถปิดการขายได้ด้วยดี ...

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124070

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนสูง สวัส

งานประจำ : เงินเดือนสูง สวัส สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
หน้าที่ความรับผิดชอบประสานงานขาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123392

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
-ตรวจสอบรายได้ประกันชีวิต
-บันทึกบัญชี
-สรุปรายงานภาษีหักจ่ายประจำเดือน
-ตั้งหนี้-สรุปข้อมูลเครดิต
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122734

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต)

งานประจำ : เงินเดือน 15,xxx.- (มีโอทีก่อนเข้

งานประจำ : 15,xxx.- (มีโอทีก่อนเข้ สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
ขับรถให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ดูแลรถ ตรวจสภาพรถ


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 19 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 121827

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
งานเชื่อมทั่วไป
งานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121523
เลขที่ประกาศ : 121519

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
1.ช่างเชื่อม เชื่อมอาร์กอนหรือไฟฟ้า
2.ช่างไฟฟ้า
3.ช่างสี
4.ช่างทั่วไป
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121524

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/ช่างทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/ช่างทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
งานไฟฟ้าในระบบตู้คอนเทนเนอร์
งานซ่อมระบบแอร์ในตู้คอนเทนเนอร์
งานซ่อมบอดี้ทั่วไปเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์

***รับสมัครด่วน ประจำหน่วยงานลาดกระบัง/ถ.กิ่งแก้ว / ท่าเรือแหลมฉบัง
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121090

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช(ชลบุรี) โรงพยาบาลจุฬา , โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ลาดกระบัง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช(ชลบุรี) โรงพยาบาลจุฬา , โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ลาดกระบัง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
เจ้าหน้าที่ขับรถธุรการ
-ขับรถไปตามสถานที่ต่างๆตามใบจ่ายงาน ขับรถพาผู้บริหารไปประชุม

เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล
-ให้การบริการด้านการขับรถพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องและปลอดภัย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120985

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Digital Marketing ( จุฬารัตน 9 แอร์พอร์ต) ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Digital Marketing ( จุฬารัตน 9 แอร์พอร์ต) ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
1.ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ทำการตลาด Digital Marketing @ home ปฏิบัติงานได้ที่บ้าน
รายละเอียดงาน Digital Marketing @Home
1. ส่วนรับผิดชอบดูแล
Admin Page Facebook , Line www.ch9airport.com , www.chularatcancercenter.com , www.chularat-cac.com , Shop ch9airport
2. ขอบข่ายการรับผิดชอบดูแล
2.1กำหนดแผนการยิง Ads โฆษณา และContent ความรู้ และรีวิวต่างๆ บน Facebook,Line@ และWebsite
2.2 Content บน Facebook ที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ของ รพ เขียนบทความ Capture เกี่ยว
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 120645

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- ดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกของผู้รับบริการ
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล
- บริการให้ข้อมูลของโรงพยาบาล เมื่อมีผู้มาติดต่อ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการของโรงพยาบาล
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120018

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- งานServiceคอมพิวเตอร์,Printer และปัญหาต่างๆของการใช้งานคอมพิวเตอร์ ติดตั้งคอมพิวเตอร์,ซ่อมเบื้องต้น,เปลี่ยนหมึกเติมหมึก
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ