สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 178420 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 139312

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน โครงสร้างบริษัท

งานประจำ : โครงสร้างบริษัท สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
มีความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรเครื่องกล
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142042

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (สามัญวิศวกร)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (สามัญวิศวกร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
สามารถบริหาร จัดการงานโครงการให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146553

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน 25000 ขึ้นไป

งานประจำ : 25000 ขึ้นไป สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-สามารถคุมงานสถาปัตย์(เน้นตกแต่งภายใน)
-ดูเเล/ควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ
-สามารถการตรวจเเบบ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148439

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
เช็คสินค้าของคลังสินค้าทั้งหมด
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157828

ตำแหน่งงานว่างช่างก่อ ฉาบ ฝ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างก่อ ฉาบ ฝ้า

งานประจำ : เงินเดือน *******รับด่วน เงินเด

งานประจำ : *******รับด่วน เงินเด สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
สามารถทำงานก่อ ฉาบ เเละงานฝ้าได้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147213

ตำแหน่งงานว่างช่างเฟอร์นิเจอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างเฟอร์นิเจอร์

งานประจำ : เงินเดือน *******รับด่วน เงินเด

งานประจำ : *******รับด่วน เงินเด สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-เข้าใจในกระบวนการทำงานเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด
-สามารถออกไซต์งานได้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 154991

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ( ประจำหน่วยงานโซนคลองหลวง ) รับด่วน

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ( ประจำหน่วยงานโซนคลองหลวง ) รับด่วน

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบเตือนภัยในอาคาร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140067

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกของ

งานประจำ : เงินเดือน โครงสร้างบริษัท

งานประจำ : โครงสร้างบริษัท สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
เขียนแบบงานไฟฟ้า ,ระบบปรับอากาศ ,ระบบประปาสุขาภิบาล
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146576

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 25000 ขึ้นไป

งานประจำ : 25000 ขึ้นไป สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-คุมงานสถาปัตย์
-เน้นตกแต่งภายใน
-ควบคมดูเเลไซต์งานได้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152469

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
ทำความสะอาด ดูแลความสะอาดภายในพื้นที่
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159196

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน *******รับด่วน เงินเด

งานประจำ : *******รับด่วน เงินเด สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-จัดทำเเผนงานมาตราการความปลอดภัย
-ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน เเนะนำ ฝึกสอน อบรบผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย เเละเสนอเเนวทางป้องกัน
-จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย
-ดูเเล ควบคุม ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภับ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143210

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค (งานปรับอากาศ)(ประจำหน่วยงานโซนบางกอกน้อย) ด่วน!!!!!

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค (งานปรับอากาศ)(ประจำหน่วยงานโซนบางกอกน้อย) ด่วน!!!!!

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
- ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 147202

ตำแหน่งงานว่าง Interior Designer

ตำแหน่งงานว่าง Interior Designer

งานประจำ : เงินเดือน *******รับด่วน เงินเด

งานประจำ : *******รับด่วน เงินเด สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
- ออกแบบตกแต่งภายในให้ตรงตามความต้องการ
- ประชุมเพื่อรับทราบแนวคิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบงานตกแต่งภายใน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีคุณภาพแล้วเสร็จทันเวลา
สามารถปรับรูปแบบงานให้เหมาะสมกับหน้างานได้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123861

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (เขตกรุงเทพ)

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (เขตกรุงเทพ)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
จำหน่ายเตียงคนไข้จาก Germanny และเครื่องทือแพทย์ นำเข้าจากยุโรปและเอเชีย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้รถยนต์ บริษัท + I Pad +Notebook +ยอดถึงเป้าดูงานต่างประเทศ +เบี้ยเลี้ยงรายเดือน การันตีรายได้ 40,000บาทต่อเดือน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123848

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน 80,000

งานประจำ : 80,000 สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
งานก่อสร้างและงานโยธา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123858

ตำแหน่งงานว่างธุรการ บัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการ บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
ดูแลการเงิน บัญชี คีย์ข้อมูล ทำใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152476

ตำแหน่งงานว่างจัดจ้าง/จัดซื้อรับเหมา

ตำแหน่งงานว่างจัดจ้าง/จัดซื้อรับเหมา

งานประจำ : เงินเดือน *******รับด่วน เงินเด

งานประจำ : *******รับด่วน เงินเด สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-สามารถวางแผนการจัดซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้ตามความต้องการของบริษัทฯ ในระยะเวลาที่เหมาะสม
-เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อ
-วางแผนสำรวจและติดตามผลการประเมิน Supplier
-สรุปรายงานการสั่งซื้อและวิเคราะห์การสั่งซื้อ เพื่อวางแผนการสั่งซื้อในอนาคต
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123856 เลขที่ประกาศ : 123860

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ+คอม

งานประจำ : ตามความสามารถ+คอม สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
ซ่อมเครื่องมือแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 123863

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยทันตแพทย์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยทันตแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน 10000ขึ้นไป+โบนัสปลา

งานประจำ : 10000ขึ้นไป+โบนัสปลา สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
ผู้ช่วยหมอฟัน ช่วยหมอฟันรักษาคนไข้ ดูแลคลินิค
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 01/11/2564

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ