สมุทรปราการ งานราชการ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ งานราชการ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ งานราชการ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ งานราชการ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165947 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 165748

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน 25,000-30,000

งานราชการ : 25,000-30,000 สมุทรปราการ พระประแดง
ปฎิบัติงานประจำวันด้านบุคคลและธุรการ รับผิดชอบในการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ประมาณ 10 คน
ด้านงานสรรหา-ว่าจ้าง งานฝึกอบรม งานค่าตอบแทน งานระเบียบข้อบังคับพนักงา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160618

ตำแหน่งงานว่างHRM Officer / Senior HRM

ตำแหน่งงานว่างHRM Officer / Senior HRM

งานราชการ : เงินเดือน 18000-25000

งานราชการ : 18000-25000 สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-Hr Planning วางอัตรากำลังให้เหมาะและสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
-Recruiting สรรหาและคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฎิบัตรงานที่ได้รับมอบหมาย
-HRIS/Payroll จัดทำเงินเดือนพนักงาน ระบบข้อมูลและเอกสารด้านงานบุคคล จัดทำเงินเดือน สรุปเวลาทำงาน คำนวณ OT จัดทำรายการเงินสมทบประกันสังคม และจัดทำเอกสารฝ่ายบุคคลต่าง ๆ สำหรับยื่นหน่วยงานราชการ
-Training & Development จัดฝึกอบรมการทำงานของพนักงานให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะของบุคลากรให้สามารถที่จะปฎิบัติหน้าที่ที่ยากขึ้นแล
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133000

ตำแหน่งงานว่างSAFETY OFFICER

ตำแหน่งงานว่างSAFETY OFFICER

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ
-ฝึกอบรมความปลอดภัยและฝึกซ้อพยพอมหนีไฟประจำปี
- ตรวจสอบความปลอดภัยและอุปกรณ์ควาปมลอดภัยในโรงงาน
- ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือนและสรุปผลรายงานการประชุม
เสนอผู้บริหารรับทราบและพิจารณา
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและกฏความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10/03/2563

เลขที่ประกาศ : 131797

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สมุทรปราการ
ขับรถยนต์ รถกะบะ ขับส่งผู้บริหารตามสถานที่ต่างๆ ส่งของ วางบิล รับเช็ค
ติดต่อหน่วยงานราชการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 28/02/2563

เลขที่ประกาศ : 128854

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบุคคล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานราชการ : ตามที่ตกลง สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมโรงงาน
- สรรหาคัดเลือกพนักงานตามตำแหน่งที่ว่างของบริษัทฯ
- งานด้านอบรมประจำปี
- งานทั่วไปของแผนกบุคคล
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 07/02/2563

เลขที่ประกาศ : 121613

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา (แรงงานต่างด้าว)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา (แรงงานต่างด้าว)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ
งานสรรหาคัดเลือกบุคคล - แรงงานต่างด้าว
ติดต่อการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
ทำการลงประกาศรับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อกับเอเย่นต์ทั้งไทยและพม่า


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 24/12/2562
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ