สมุทรปราการ งานนอกเวลา สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ งานนอกเวลา สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ งานนอกเวลา สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ งานนอกเวลา สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165948 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 111192

ตำแหน่งงานว่างวิสัญญีพยาบาล(รพ.จุฬารัตน์ 9ด่วนมาก Full-time และ Part-time) จุฬารัตน์ระยอง,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งงานว่างวิสัญญีพยาบาล(รพ.จุฬารัตน์ 9ด่วนมาก Full-time และ Part-time) จุฬารัตน์ระยอง,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- ช่วยวิสัญญีแพทย์ในการระงับความรู้สึก
- เยี่ยมประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่ต้องใช้การระงับความรู้สึก
- ดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแผนการดูแลของวิสัญญีแพทย์

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 139943

ตำแหน่งงานว่างAssistant Marketing Manager(online)

ตำแหน่งงานว่างAssistant Marketing Manager(online)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง สมุทรปราการ
ดูแลบริหารจัดการยอดขายช่องทาง Online
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10/07/2563

เลขที่ประกาศ : 138293

ตำแหน่งงานว่างช่างดูแลเครื่องเครื่องผลิตหน้ากากอนามัย

ตำแหน่งงานว่างช่างดูแลเครื่องเครื่องผลิตหน้ากากอนามัย

งานนอกเวลา : เงินเดือน 25,000 – 35,000 บาท

งานนอกเวลา : 25,000 – 35,000 บาท สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
ดูแลและบำรุงรักษา ระบบเครื่องผลิตหน้ากาก และระบบท่อส่งลม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
2. แก้ไขปัญหาการขัดข้องระหว่างการผลิต
3. ดูแลและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าของโรงงาน
4. ดูแลและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศภายในโรงงาน
5. รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน
7. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 16/06/2563

เลขที่ประกาศ : 135810

ตำแหน่งงานว่างล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น

ตำแหน่งงานว่างล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น

งานนอกเวลา : เงินเดือน -

งานนอกเวลา : - สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
Part-time


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 09/05/2563

เลขที่ประกาศ : 101209

ตำแหน่งงานว่างService Engineer (วิศวกร)

ตำแหน่งงานว่างService Engineer (วิศวกร)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ต่อรองและพิจารณา

งานนอกเวลา : ต่อรองและพิจารณา สมุทรปราการ
1.ออกแบบและประกอบวงจรสำหรับงานควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม
2.สนับสนุนงานติดตั้งนอกสถานที่
3.ออกแบบด้าน Mechanic เพื่อสั่งผลิต
4.ดูแลรับผิดชอบงาน R&D
5.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี IoT
6.เขียนโปรแกรมควบคุมด้วย PLC หรือ C++

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101202

ตำแหน่งงานว่างSoftware Development Team (SA, Developer)

ตำแหน่งงานว่างSoftware Development Team (SA, Developer)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ต่อรองและพิจารณา

งานนอกเวลา : ต่อรองและพิจารณา สมุทรปราการ
1.วิเคราะห์และออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2.ประสานงานกับ Project Team และพัฒนาโครงการให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด
3.พัฒนา Software ด้วย JAVA , Spring, Hibernate,SQL, VB.net,C# .net
4.สามารถ Configuration Apache, MySQL,MS SQL, Ubuntu
5.สามารถเขียนโปรแกรมอ่านเขียนข้อมูลด้วย protocal สำหรับอุตสาหกรรม และ IoT
6.ทดสอบระบบให้สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบ
7.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งมอบระบบงาน
8.Cloud Software Development (SaaS)
9.Mobile Software Development (Barcode Sc
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562
เลขที่ประกาศ : 101203

ตำแหน่งงานว่างMachanical Engineer (วิศวกร)

ตำแหน่งงานว่างMachanical Engineer (วิศวกร)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ต่อรองและพิจารณา

งานนอกเวลา : ต่อรองและพิจารณา สมุทรปราการ
1.Operate และซ่อมเครื่อง CNC
2.ออกแบบเครื่อง CNC
3.เขียนแบบเครื่องกล 2D,3D AutoCad,SolidWork

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101207

ตำแหน่งงานว่างAdmin & Accounting (ธุรการการบัญชี ปวช. , ปวส.)

ตำแหน่งงานว่างAdmin & Accounting (ธุรการการบัญชี ปวช. , ปวส.)

งานนอกเวลา : เงินเดือน 12,000 บ.

งานนอกเวลา : 12,000 บ. สมุทรปราการ
1. งานธุรการทั่วไป
2. ออกเอกสารทางการบัญชี ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ทำบันทึกรายการบัญชี
3. สรุปยอดบัญชีและรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
4. ออกใบสำคัญรับ สำคัญจ่าย
5. ติดต่อลูกค้า วางบิล เก็บเช็ค
6. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
7. คำนวณเวลาทำงานพนักงาน และ OT
8. ติดต่อนัดหมายลูกค้าและทีมงาน

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101201

ตำแหน่งงานว่างTester และ IT Support

ตำแหน่งงานว่างTester และ IT Support

งานนอกเวลา : เงินเดือน ต่อรองและพิจารณา

งานนอกเวลา : ต่อรองและพิจารณา สมุทรปราการ
1. ออกแบบ Test Case เพื่อทดสอบระบบให้เป็นไปตามเงื่อนไขความต้องการของลูกค้า
2. ทดสอบระบบและรายงานผลการทดสอบระบบตามเงื่อนไขในเอกสาร Test Case
3. ทำ Automation Test สำหรับ Web Application และ ​Mobile Application
4. จัดทำคู่มือและฝึกอบรมผู้ใช้งาน
5. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อติดตามผลการใช้งานระบบ
6. ร่วมเป็นทีมงาน Support ใน Project ต่างๆ ของบริษัทฯ

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101204

ตำแหน่งงานว่างTechnician (ช่างเทคนิค ปวช. , ปวส.)

ตำแหน่งงานว่างTechnician (ช่างเทคนิค ปวช. , ปวส.)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ต่อรองและพิจารณา

งานนอกเวลา : ต่อรองและพิจารณา สมุทรปราการ
1. ประกอบวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. ประกอบและติดตั้งตู้ control
3. ติดตั้งระบบนอกสถานที ตาม site งานลูกค้า (โรงงานอุตสาหกรรม)
4. ติดตามผลการใช้งานระบบและให้คำแนะนำการใช้งานระบบกับลูกค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ