สมุทรปราการ งานต่างประเทศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ งานต่างประเทศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ งานต่างประเทศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ งานต่างประเทศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165948 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 123861

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (เขตกรุงเทพ)

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (เขตกรุงเทพ)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
จำหน่ายเตียงคนไข้จาก Germanny และเครื่องทือแพทย์ นำเข้าจากยุโรปและเอเชีย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้รถยนต์ บริษัท + I Pad +Notebook +ยอดถึงเป้าดูงานต่างประเทศ +เบี้ยเลี้ยงรายเดือน การันตีรายได้ 40,000บาทต่อเดือน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123866

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์(ต่างจังหวัด)

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์(ต่างจังหวัด)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
จำหน่ายเตียงคนไข้จาก Germanny และเครื่องมือแพทย์ นำเข้าจากยุโรปและเอเชีย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้รถยนต์ บริษัท + I Pad +Notebook +ยอดถึงเป้าดูงานต่างประเทศ +เบี้ยเลี้ยงรายเดือน การันตีรายได้ 40,000บาทต่อเดือน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138041

ตำแหน่งงานว่างSALES EXECUTIVE

ตำแหน่งงานว่างSALES EXECUTIVE

งานต่างประเทศ : เงินเดือน เงินเดือนตามวุฒิ

งานต่างประเทศ : เงินเดือนตามวุฒิ สมุทรปราการ บางพลี
-
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 12/06/2563

เลขที่ประกาศ : 138026

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานต่างประเทศ : เงินเดือน เงินเดือนตามวุฒิ

งานต่างประเทศ : เงินเดือนตามวุฒิ สมุทรปราการ บางพลี
-
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 12/06/2563

เลขที่ประกาศ : 128380

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือโ

งานต่างประเทศ : ตามข้อตกลง หรือโ สมุทรปราการ บางพลี
-นำเสนอผลิตภัณฑ์ ทั้งงานทั่วไปและงานโครงการ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม และผลักดันให้เกิดการขาย System ให้กับลูกค้า พร้อมติดตามรายละเอียดของโครงการเพื่อทำการเสนอราคา
- ติดตามการเสนอราคาผลิตภัณฑ์พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่อลูกค้า ให้คำแนะนำ ข้อมูลทางด้านเทคนิค
- เก็บข้อมูลลูกค้า วางแผนการขายการขาย ให้มีประสิทธิภาพ ติดต่อและติดตามจนสามารถปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
- ติดตามดูแลลูกค้าหลังการขาย
- ประสานงานการจัดเตรียมและส่งมอบสินค้าหรือบริการ ให้เรียบร้อยตามใบสั่งซื้อลูกค้า
- จัดเต
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 04/02/2563

เลขที่ประกาศ : 127347

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี / พนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี / พนักงานบัญชี

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 12000-20000 , พิจารณาตามป

งานต่างประเทศ : 12000-20000 , พิจารณาตามป สมุทรปราการ บางพลี
ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงิน
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
– จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภง.30) - รายงานภาษีขาย
– จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค
– ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็ค
– จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
– บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
– จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 27/01/2563
เลขที่ประกาศ : 124413

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
โต้ตอบจดหมายติดต่องานระหว่างประเทศ เสนอราคางานต่างประเทศ ล่าม
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 13/01/2563

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ